...

Niemand geeft graag toe dat hij of zij krap bij kas zit. Deze vrijblijvendheid betekent dus ook dat dat je als patiënt afhangt van de welwillendheid van je zorgverlener: zorgverlener A in de Dorpsstraat past het derdebetalersysteem niet toe, maar zorgverlener B uit dezelfde straat wel. Sommigen beweren dat een dergelijke veralgemening van het derdebetalerssysteem ongewenste effecten met zich zou meebrengen. Het zou overconsumptie van de gezondheidszorg in de hand werken... Patiënten gaan heus niet voor hun plezier naar de dokter. Sterker zelfs, het niet toepassen van het derdebetalerssysteem kan ertoe leiden dat mensen broodnodige zorg uitstellen. Bestaande gezondheidsproblemen kunnen daardoor verergeren, waardoor noodzakelijke behandelingen duurder worden. Een straatje zonder eind...