...

Gekraakt onder de druk, die onlosmakelijk verbonden is met het mollen en saboteren. Een combinatie van faalangst, tunnelvisie en perfectionisme, brachten de mol ertoe de handdoek in de ring te gooien.De schoonheid waarmee deze hele fase ook in het spel in beeld werd gebracht, is bewonderenswaardig. Het daarop volgend gesprek in Café De Mol, met Lieven Scheire, was even mooi. De erkenning in de ogen van Lieven, die dit als trigger zag om te getuigen over zijn eigen demonen, was van een ontroerende aard.Zoals Dieter Coppens eigenhandig de beeldvorming rond zowel mensen met het syndroom van Down als mensen met jongdementie in zijn laatste programma een positieve wending gaf, zo is deze passage uit De Mol meer bepalend voor het beeld rond mentale gezondheid dan eender welke overheidscampagne.