...

Onder het continent Oceanië verstaat men meestal d e eilandengroepen Micronesië, Melanesië en Polynesië, plus Australië, Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea. Indonesië wordt niet tot Oceanië gerekend, al maakt men soms wel een uitzondering voor het westelijke deel van het eiland Papoea, Irian Iaya, dat deel uitmaakt van de Indonesische archipel - in tegenstelling tot het oostelijke en onafhankelijke deel Papoea-Nieuw-Guinea.Oceanië omvat circa 9,3 miljoen km2 landoppervlakte (waarvan 7,7 mio voor Australië) en 155 miljoen km2 oceaan (meer dan het dubbele van de Atlantische Oceaan. In totaal wonen er circa 60 miljoen men - sen, waarvan 22 mio in Australië, 5 mio in Papoea-Nieuw-Guinea en 4,5 in Nieuw-Zeeland, terwijl de rest versnipperd is over meer dan 25.000 al dan niet bewoonde eilanden. Al die eilanden samen vormen 16 onafhankelijke landen en 15 niet-onafhankelijke gebieden, toebehorend aan landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Indonesië, Chili...Oceanië is het alvast een continent dat tot de verbeelding spreekt. Niet in het minst vanwege de onwaarschijnlijke migraties van de homo sapiens die lang voor hij Europa bereikte, met prauwen in de Stille Zuidzee op ontdekkingsreis ging. Circa 50.000 jaar geleden bereikte de mens Australië, Nieuw-Guinea en sommige eilanden van de Melanesië. Pas 10.000 jaar later zette de mens voet in Europa.In de loop der eeuwen bevolkte de mens tientallen, ja honderden eilanden in die onmetelijke oceaan, tot en met het verafgelegen Paaseiland toe. Overal namen ze hun artistieke en spirituele bagage mee. En door hun isolement gingen al die culturen hun eigen weg. Gevolg is een onwaarschijnlijke verscheidenheid van kunstvoorwerpen die getuigen van een enorm vakmanschap. De eilandbewoners hadden allicht veel tijd om zich aan de kunsten te wijden.Het overzicht dat Quai Branly toont is als een reis doorheen het lappendeken van eilanden in de Stille Zuidzee, een reis in de tijd ook die tienduizenden jaren geleden begon en voortduurt tot vandaag.