...

De UZ Leuven reageert op het ongenoegen van Luc De Munck, huisarts in Vilvoorde-Houtem en voormalig voorzitter van huisartsenkring Harno. Zijn klacht? Een oeroud probleem: de communicatie tussen huisartsen en ziekenhuisspecialisten. Een patiënt van dokter De Munck bood zich met luchtwegklachten aan op de spoed van de UZ Leuven. Het bleek covid-19 te zijn en de man werd gehospitaliseerd zonder de huisarts in te lichten. Sterker, men vroeg hem niet eens wie zijn huisarts was. Luc De Munck: "Ons snel informeren, is nochtans cruciaal. Wij worden verondersteld de familie op te volgen." Een dag later verhuisde de patiënt naar Intensieve Zorg. Opnieuw liet men na dokter De Munck op de hoogte te brengen. "Ik heb de zaalarts gebeld. Hij zei dat het niet de gewoonte is de huisarts te verwittigen als een patiënt wordt overgebracht naar een andere dienst." De Munck deed via e-mail zijn beklag bij professor Geert Verleden, hoofd Departement Chronische Ziekten en Metabolisme in Leuven. Volgens Verleden was alles volgens het boekje verlopen. "Het is momenteel geen standaardprocedure om de huisarts te verwittigen van een positieve coronatest." Wel vindt de professor zelf dat verwittigen "aangewezen is als de patiënt akkoord gaat". Gegevens zijn natuurlijk ook via ehealth raadpleegbaar, voegt Verleden eraan toe. In Leuven is het evenmin standaardprocedure om de huisarts te verwittigen wanneer een patiënt van dienst verandert. "Enkel bij een overlijden schrijven de dienstvoorschriften van IZ voor om de huisarts persoonlijk te bellen." In een toelichting via e-mail voegt het ziekenhuis eraan toe "veel belang te hechten aan het correct informeren van patiënt en huisarts. Daartoe gebruikt men het EPD maximaal via het patiëntenportaal Mynexuzhealth, het huisartsenportaal MynexuzhealthPro en de e-health hub van de overheid. De coronatestuitslag wordt onmiddellijk in de e-health hub en het patiëntenportaal bekendgemaakt." De UZ Leuven beseft "dat dit het telefonisch overleg nooit volledig kan vervangen. De rol van de huisarts dicht bij de patiënt is cruciaal." De mooie woorden ontlokken dokter De Munck de wrange bedenking dat "huisartsen onmisbaar voetvolk zijn voor de triagecentra. Als het er echt op aankomt zijn we, cru uitgedrukt, enkel patiëntenleveranciers." En de e-snelweg waar men naar verwijst, is natuurlijk maar berijdbaar als de huisarts op de hoogte is dat zijn patiënt werd opgenomen. Al voegt Luc De Munck er wel aan toe dat de communicatie met de artsen-specialisten in de regionale ziekenhuizen sterk verbeterd is. "Ook in de UZ's werken heel wat diensten uitstekend. Verslagen worden elektronisch doorgestuurd. Dat zou echter de regel moeten zijn, zonder uitzonderingen!"