...

"We hebben het moeten opnemen tegen twee krachtige huisartsensyndicaten, maar we hebben onze positie bij de huisartsen versterkt. De twee zetels van de huisartsen zijn behouden. Samen met de vijf zetels van de specialisten geeft ons dat de absolute meerderheid." "We kunnen maatregelen die ons niet zinnen, tegenhouden. Maar tijdens de verkiezingen leg je de nadruk op wat je van de anderen onderscheidt. Nu is het zoeken naar wat ons met de anderen bindt, welke belangen ons verenigen. Om samen met de twee andere syndicaten een sterk blok te vormen tegen de overheid en de ziekenfondsen." "We hebben ons gelaat getoond, we hebben duidelijke standpunten naar voren gebracht. De kiezers hebben ons daarvoor beloond. Bvas staat voor het vrije beroep, de vrije keuze - tegen een verstaatsing van de geneeskunde. De arts is een sociaal ondernemer maar kiest zelf of hij zich aan de officiële tarieven houdt of niet." "Maar we houden wel degelijk rekening met de standpunten van de collega's van de andere syndicaten. We kunnen bruggen bouwen. Dat hebben we bijvoorbeeld getoond met de New Deal voor de huisartsen. Die is er gekomen maar we hebben de punten die voor ons belangrijk waren, kunnen realiseren." Is bij de specialisten ASGB/Kartel in verhouding niet sterker gegroeid? "We zullen zeker nog onze interne analyse maken. We willen beter weten wat aan de basis leeft. Een van onze nieuwe speerpunten worden liaisons bij de huisartsenkringen en de medische raden. In een huisartsenkring bijvoorbeeld zijn er bestuursleden met verschillende rollen: een voorzitter, een penningmeester, iemand de verbinding vormt met de woonzorg/de CRA, enzovoort. Zo zou er ook iemand in de kring - en voor specialisten in de medische raden - moeten komen voor syndicale materies. Een communicatiepunt voor alle drie de syndicaten. Om aan te geven wat de artsen op het terrein als prioritair zien." "We willen mikken op de jonge generatie. De zorg is in transitie. Jonge artsen leggen de accenten anders. We willen een zorg uitbouwen voor de toekomst. Maar voor ons moet daarbij de arts hoogkwalitatieve zorg voor zijn patiënten kunnen blijven leveren. De overheid moet de artsen daarin echte ondersteuning bieden. De ziekenfondsen moeten onze slagkracht voor de zorg vergroten." "Ik bedank de kiezers, zij zijn de winnaars van deze verkiezingen. En ik feliciteer ook graag Kartel/ASGB en AADM met hun resultaat."