...

Het verband was al eerder aan het licht gekomen, maar studies waren tot nu toe klein. De auteurs van de nieuwe studie gingen uit van een populatie van 918 patiënten met depressie, tussen 12 en 60 jaar. De populatie werd opgesplitst in een groep van 709 patiënten met een lage CRP-waarde (< 1 mg/L), en één van 207 patiënten met een hoge CRP-waarde (≥ 1 mg/L). Tijdens hun behandeling werd de evolutie van de patiënten beoordeeld met de Clinical Global Impressions-Improvement Scale. SSRI's bleken doeltreffender bij patiënten met een lage CRP dan in de groep met een hoge CRP. Tegelijk stelde men vast dat SNRI's bij patiënten met een hoge CRP beter werkten dan SSRI's. Voor de doeltreffendheid van SNRI's maakte het niet uit of de patiënt een hoge, dan wel een lage CRP had. SSRI's en SNRI's waren even doeltreffend bij patiënten met een lage CRP-waarde. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen beide klassen antidepressiva ligt bij de correlatie tussen de BMI en de CRP-waarde. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat SSRI's minder doeltreffend zijn bij personen met een hoog lichaamsgewicht. Een andere mogelijkheid is dat inflammatie in de hersencellen moleculaire cascades op gang brengt die in het nadeel van de SSRI's uitvallen. De CRP-waarde bleef bij de patiënten dezelfde voor en na de behandeling en gedroeg zich dus als een stabiele merker. De auteurs denken alvast dat het een bruikbare merker kan zijn voor de keuze van een antidepressivum.