...

In de voorbije twee jaar werden 127 triage- en testcentra op- gericht, in samenwerking met de huisartsen. Daarnaast werden er 12 alternatieve testcentra zoals testdorpen in leven geroepen. In 2020 gaf de federale overheid alleen daar 56,4 miljoen euro voor uit. Of deze centra binnenkort de deuren sluiten, daar zegt de Blikvanger niets over. De schakelzorgcentra waren een mooi idee maar kenden beperkt succes. In de eerste golf waren er 6 van deze centra actief in Vlaanderen en 1 in Wallonië. In de tweede golf werden er in Vlaan-deren 8 geopend en in Wallonië 3. De federale overheid besteedde in 2020 in totaal 717.000 euro aan deze centra. De overheid verdeelde tussen maart 2020 en april 2021 bijna 130 miljoen mondmaskers, meer dan 45 miljoen paren handschoenen en iets meer dan 5 miljoen schorten onder de ambulante zorgverleners. Ze inventariseerde in totaal bijna 159.000 zorgverleners die daar gebruik van konden maken, waaronder 37.148 thuisverpleeg- kundigen, 18.449 artsen-specialisten met een privépraktijk en 16.255 huisartsen. Het aantal keren dat de ambulances vanaf half maart in 2020 bij nood- oproepen moesten uitrukken, daalde ten opzichte van 2019 - van 2.047 interventies per dag naar 1.823. De daling was iets meer uitgesproken tijdens de pieken. Verondersteld wordt dat er minder ongevallen waren als gevolg van de afgenomen verkeersdrukte. Verder dat mensen (vooral niet-essen- tiële) zorg uitstelden, en bang waren om naar het ziekenhuis te gaan. Het tekort aan middelen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), vooral voor kinderen en jongeren, werd tijdens de covidcrisis bijzonder schrijnend. De overheid trok extra budgetten uit voor de ggz. Niet genoeg om de behoeften op te vangen maar het is op zijn minst duidelijk geworden dat meer middelen naar de ggz moeten blijven gaan. Het budget voor eerstelijns- psychologen werd aanvankelijke al opgetrokken naar 16 miljoen euro - daar kwam nog eens 112,5 miljoen euro bij voor de ambulante GGZ, inclusief meer gespecialiseerde zorg. Middelen werden vrijgemaakt voor extra opvangmogelijkheden voor jongeren, onder meer in de residentiële zorg. Tijdelijke budgetten werden ook opzijgezet voor specifieke doelgroepen: zelfstandigen, studenten, kwetsbare ouderen ...