...

Een ongeziene gezondheidscrisis teistert het Verenigd Koninkrijk. Verpleegkundigen staken, maar ook artsen doen hun duit in het zakje. Dat is in ons land niet anders. UZ Leuven moet een significant aantal bedden afschakelen. In hoofdzaak wegens gebrek aan personeel. Mensen vinden geen huisarts meer. De wachttijden bij sommige specialismen zijn niet meer van deze tijd. Veel ziekenhuizen zitten ook financieel op hun tandvlees. Een herziening van de wijze van financiering dringt zich op, maar voorlopig is het nog koffiedik kijken. Ook in de eerste lijn wordt werk gemaakt van een hervorming, middels de uitrol van een zogenaamde New Deal. Of dat het tij zal keren, is nog maar de vraag.