...

Casus belli is een schrijven over risico-analyse in het kader van contact tracing naar Covid-19 in twee Antwerpse chemische bedrijven. De contacten op de werkplek kunnen daar als "laagrisico" beschouwd worden, stelt idewe. Quarantaine hoeft niet, sociale contacten beperken en 1,5 meter afstand houden volstaat. Tests afnemen bij asymptomatische personen is niet nodig. In geval van symptomen kan een staalafname plaatsvinden. Werknemers die hun huisarts raadplegen, overhandigen hem best een kopie van de brief van idewe. "Zo heeft hij voldoende informatie om de ernst in te schatten", luidt het. Besluit de arts op basis van zijn onderzoek dat quarantaine toch aangewezen is dan ondertekent hij het attest én de idewe-brief voor kennisname. Beide documenten overhandigt de werknemer aan de werkgever. Voor de Orde der artsen is het echter niet aan de bedrijven, al dan niet in samenwerking met een externe dienst voor preventie op het werk, om te bepalen of werknemers onder de definitie van laagrisicocontacten vallen. De behandelende arts mag zich niet laten beïnvloeden, moet een anamnese uitvoeren en op basis van de Sciensano-richtlijnen zelf het besmettingsrisico inschatten. Standaarddocumenten van de werkgever zijn niet doorslaggevend en hoeft hij niet te ondertekenen. Professor Godderis is verrast. "Idewe zegt bijna letterlijk wat op de website van Sciensano staat. De brief roept op tot dialoog, tot het delen van informatie. Het is een hulpmiddel om juiste beslissingen te nemen en de kwaliteit van het attest te verbeteren. De bedoeling is helemaal niet om de behandelende arts te beïnvloeden." Wel vraagt Godderis de behandelende arts om bij vragen de arbeidsarts te contacteren en niet blind een attest te schrijven.