...

Vanaf wanneer spreken we over de herhaling te veel? Een kwarteeuw lang al kijken de Vlamingen naar het tragikomische schouwspel van de artsencontingentering. Met tot nu toe telkens hetzelfde resultaat. De Franstaligen krijgen hun zin en de Vlaming ondergaat.Soms benoemt men wel eens een stok achter de deur, maar toegepast wordt hij nooit. Voorganger minister De Block (Open VLD) weigerde à point finale telkens hardnekkig, ondanks stoere uitspraken en het duidelijke compromis van de Zweedse regering. Vandenbroucke kopieert nu haar schijntoneel. En de Franstaligen, die lachen in hun vuistje. Ze kennen het spel, van binnen en van buiten. Ze spelen het al lang. Om meer redenen dan alleen de artsencontingentering is het hoog tijd om de gezondheidszorg te splitsen.