...

Van de tien centra die begin 2019 een conventie afsloten met het Riziv voor deze chirurgie - die nog enkel in de centra met een conventie wordt terugbetaald - blijven er vandaag nog zeven over: vier in Vlaanderen, twee in Wallonië en één in Brussel. Saint-Luc in Brussel en het CHWAPI in Doornik werden al sinds begin oktober vorig jaar uit de lijst geschrapt. Dit jaar wordt een eindevaluatie gemaakt van de overeenkomst voor complexe slokdarmchirurgie aan de hand van de gegevens die voor de eerst drie jaar werden verzameld - dat geldt ook voor de overeenkomst van de centra voor complexe pancreaschirurgie. De jaarrapporten met globale cijfers voor alle centra samen staan voor de eerste twee jaar op de website van het Riziv. De bedoeling van beide conventies was de uitkomst voor de patiënten van deze complexe zorg te verbeteren. Gekeken werd vooral naar de postoperatieve mortaliteit. In de centra voor complexe slokdarmchirurgie bedroeg de mortaliteit bij patiënten die geopereerd werden wegens een nieuwe primaire slokdarmtumor na 30 dagen 3,7% en na 90 dagen 8,9% (periode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2021). Dat verschilt uiteindelijk niet erg veel van de postoperatieve mortaliteit die het Kankerregister voor deze ingrepen vaststelde in de jaren 2008 tot 2016, voordat deze zorg werd gecentraliseerd, namelijk 4,1% en 9,5% respectievelijk. De centra voor complexe pancreaschirurgie maakten volgens de jaarrapporten wat meer het verschil uit. De postoperatieve mortaliteit bedroeg voor patiënten die in dezelfde periode een ingreep ondergingen wegens een nieuw gediagnosticeerde primaire pancreastumor 2,5% na 30 dagen en 5,8% na 90 dagen. Het Kankerregister stelde vooraf voor België een postoperatieve mortaliteit vast van respectievelijk 4,3% en 7,9%. De resultaten kunnen wel zijn beïnvloed door de covidcrisis in de zorg.