...

Waar nu het individu centraal staat, stond vroeger het collectief of de samenleving voorop bij de bestrijding van besmettelijke ziekten. Besmettelijkheid betekent immers dat de infectie van individu naar individu wordt overgebracht zonder rekening te houden met met natuurlijke of kunstmatige grenzen en allerminst met federale of regionale bevoegdheidsverdeling of departementele taakverdeling.Covid-19 maakt duidelijk dat er niet alleen nood is aan een coherent beleid, maar ook aan een coherent gezondheidssysteem voor bestrijding van deze dodelijke pandemieën. Zoals het politieke landschap is ook het zorglandschap uitermate versnipperd en niet voorbereid op deze uitbraken van besmettelijke aandoeningen. Twee maanden na de uitbraak van covid-19 is men nog volop op zoek naar case trackers, maar de fijnmazigheid en eindverantwoordelijkheid van het netwerk blijft onbesproken, laat staan de beschikbare testcapaciteit voor opsporing van SARS-CoV-2. Bovendien is contact tracing een deelstaatkwestie, testen zijn federale materie. De enige hefboom voor het indammen van de pandemie lijkt een appel te doen op de burgerzin van de bevolking.