...

Het is weer maandag en dan is het altijd wel iets tegenwoordig voor de huisartsen, ventileerde dokter Stijn Geysenbergh op X zijn ergernis. Hij had het over de informaticaproblemen in het algemeen en die van de CM afgelopen weekend in het bijzonder. Een rits huisartsen vond zijn reactie 'leuk'. De CM liet het ongenoegen deze keer niet blauwblauw. Al moest men zelf nog uitzoeken wat er gebeurd was. Maandagnamiddag erkende het ziekenfonds bij monde van persverantwoordelijke Clara Vanmuysen dat er iets fout was gelopen met de software. "Het probleem", legt Vanmuysen uit, "deed zich voor tussen zondagmorgen 10u13 en maandagochtend 9u55. Een aantal huisartsen die voor bestaande patiënten het elektronisch patiëntendossier openden, kregen de melding dat de betreffende patiënt een GMD had bij één bepaald Oost-Vlaams wijkgezondheidscentrum. Dat was echter foutieve info. Het ging enkel over de melding bij welke arts er al dan niet een GMD aanwezig is voor de patiënt, niet over de toegang tot het medische dossier zelf." De CM benadrukt dat de terugbetalingen aan de leden en de huisartsen correct bleven verlopen en dat de patiënten zelf niets moeten ondernemen. Als oorzaak verwijst Clara Vanmuysen naar een systeemtechnische hapering. "Daardoor werd telkens opnieuw hetzelfde antwoord verstuurd voor een deel van de aanvragen. Uiteraard", zo voegt ze eraan toen, "worden maatregelen genomen om herhaling in de toekomst te voorkomen."