...

Als het federaal regeerakkoord wordt opgesteld en Open VLD en/of N-VA zitten mee aan tafel, kan de rol en de hervorming van de klassieke - lees: verzuilde - ziekenfondsen wel eens een stevig discussiepunt vormen. Dat bleek afgelopen zaterdag op het symposium Medische Wereld aan de VUB in Jette, waar zes politieke partijen in debat gingen over de toekomst van de gezondheidszorg.Uit een stemming van het publiek bestaande uit honderden zorgprofessionals bleek dat zowat acht op de tien voor een afschaffing van de ziekenfondsen is. Vooral Open VLD en N-VA sprongen mee op die kar. Beide partijen klaagden met name het gebrek aan transparantie aan in de besteding van de middelen. N-VA laakte ook de verzuiling en de verstrengeling met de politiek. Zo ver gaan als een afschaffing, deed echter geen van beide.Bij een eventuele privatisering van de ziekenfondsen, zullen de kosten een pak hoger oplopen, schermden de andere Vlaamse partijen met cijfers. Sp.a en PVDA beklemtoonden ook de rol van de ziekenfondsen als verdediger van de patiënt.