...

Ik lees met een meewarige glimlach het enthousiaste artikel 'Brugmannziekenhuis viert eeuwfeest' in AK 2754. Het ontwerp van Horta moge dan cultureel interessant zijn, met geen woord wordt hier gerept over de armzalige opvang van Nederlandstalige patiënten. Daarover werd blijkbaar door de interviewer zedig niet de minste vraag gesteld.