...

In de voorbije tien jaar daalde het aantal ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol met 20%. Toch gebeurden er in 2018 in België nog steeds meer dan 4.000 ongevallen met doden of gewonden waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol bleek te zijn - of zowat één letselongeval elke twee uur. Meer dan 5.200 mensen raakten daarbij gewond. De jaarlijkse BOB-campagne tijdens de eindejaarsperiode blijft dus nodig.In vele landen, bijvoorbeeld in Scandinavië, is de combinatie van rijden en alcohol sociaal niet aanvaard. Bestuurders ondervinden sterke sociale druk om niet onder invloed achter het stuur te kruipen. In België is dat anders. Uit een Europese enquête over attitudes in het verkeer blijkt dat 1 op de 4 Belgen niets zegt tegen een persoon die van plan is te gaan rijden, hoewel hij te veel gedronken heeft. Ondanks een kwarteeuw BOB-campagnes blijft er dus nog veel werk aan de winkel om onze mentaliteit te veranderen en ervoor te zorgen dat bestuurders nuchter blijven, stelt veiligheidsinstituut VIAS.Alcoholgebruik heeft, zoals bekend, verschillende negatieve effecten op het rijgedrag: de remmingen verminderen, de concentratie en de reactiesnelheid nemen af, bestuurders gaan meer slingeren, hun snelheid varieert meer en een vorm van slaperigheid kan optreden. Toch denken vele bestuurders dat ze perfect in staat zijn om onder invloed van alcohol te rijden.Vias stelt ook vast dat bestuurders die onder invloed van alcohol rijden, vaak ver boven de wettelijke limiet zitten. Meer dan 4 op de 10 bestuurders die bij een ongeval betrokken zijn, hebben een alcoholgehalte in het bloed van meer dan 1,8 ? - of 3,5 maal de toegestane limiet. Bij een ongeval lopen bestuurders met zo'n hoog alcoholgehalte ongeveer 200 keer meer kans om te overlijden dan nuchtere bestuurders. Dit is enerzijds te wijten aan het verhoogde risico op ongevallen en anderzijds aan de verwondingen die ernstiger zijn. Bestuurders onder invloed rijden namelijk vaker ook te snel en dragen minder vaak de veiligheidsgordel.Tijdens de wintercampagne 'BOB. Altijd nul op.' benadrukken de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), Brussel Mobiliteit, AWSR (Agence Wallonne pour la Sécurité Routière), Assuralia (de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen), de Belgische Brouwers en Vias institute dat je pas echt helemaal BOB bent, als je niets gedronken hebt. De politie zal tijdens de BOB-campagne weer massaal controleren.