...

Studies die het effect van de hoogte op beroerte hebben onderzocht, hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd. De inwoners van Ecuador leven op verschillende hoogtes in de Andes. Dat biedt een unieke kans om de correlatie tussen beroerte en de hoogte beter te analyseren. Onderzoekers in Ecuador bestudeerden de dossiers van meer dan 100.000 mensen die tussen 2001 en 2017 werden gehospitaliseerd en op vier verschillende hoogtes leefden: laag liggende gebieden (minder dan 1.500 meter), matige hoogte (1.500 tot 2.500 meter), grote hoogte (2.500 tot 3.500 meter) en zeer grote hoogte (3.500 tot 5.500 meter). In het totaal waren 38.201 mensen gestorven aan een beroerte en waren 75.893 ziekenhuisopnames wegens beroerte geregistreerd. De sterfte aan beroerte was 9% lager bij mannen en 17% lager bij vrouwen die op grote hoogte leefden. Het aantal ziekenhuisopnames bij die mensen was 45% lager dan bij mannen en 35% lager dan bij vrouwen die in lager gelegen gebieden woonden.De vorsers schuiven meerdere hypothesen naar voren om het beschermende effect van hoge hoogte te verklaren. Mensen die op grote hoogte leven, hebben zich misschien aangepast aan het lage zuurstofgehalte aldaar en vormen gemakkelijker nieuwe bloedvaten, die helpen de schade bij een beroerte te boven te komen. Misschien hebben ze ook een beter ontwikkeld vaatnetwerk in de hersenen.