...

Dokter Pascal Meeus presenteerde voor de algemene vergadering van de beroepsvereniging van kinderartsen bijzonder veel cijfermateriaal. Een kleine greep eruit.Zo leren we dat in 2018 92 van de 2.036 kinderartsen neuropediaters waren. Een jaar eerder, eind 2017 telde België 1.994 kinderartsen waarvan 431 in opleiding. De densiteit bedroeg toen 1,4 pediaters per 10.000 inwoners. Gemeten aan het aantal inwoners ligt de densiteit het hoogst in Waals-Brabant. Daarna volgen Brussel, Halle-Vilvoorde en Malmédy. Nog een jaar vroeger, in 2016, waren er in totaal 1.956 pediaters. Daarvan stonden er bij het Riziv 1.423 (code 690) met een privé-praktijk genoteerd. Slechts 347 was uitsluitend ambulant aan de slag. Dat jaar bedroeg de gemiddelde leeftijd van een pediater 53,9 jaar. De beroepsgroep vergrijst zeer langzaam: in 2009 was een kinderarts gemiddeld nog 53 jaar oud.De nomenclatuurcodes voor toezicht op intensieve neonatologie (NIC) leren ons ook dat er 100 pediaters-neonatologen zijn. Daarvan werken er 32 eveneens op cardiologie.Niet alleen het voorschrijfgedrag inzake antibiotica loopt sterk uiteen, er bestaan ook grote schommelingen tussen arrondissementen voor pediatrische maagsondes of intraveneuze perfusies. Tevens is er een groot verschil tussen het aantal ingeplante trommelvliesbuisjes naargelang het arrondissement. De verschillen zijn verklaarbaar door de triade 'patiënt, zorgaanbod, omgeving', merkt dokter Pascal Meeus op."De gekozen thema's zijn voorbereid door de kinderartsen zelf. Op die manier konden we variaties in de praktijkvoering aantonen en vooral uitleggen. Het is een eerste stap in de erkenning van verschillen. Al zijn ze soms verklaarbaar, ze zijn niet altijd gerechtvaardigd. Verdere uitdieping is wellicht aangewezen. Indien nodig kan er dan in samenwerking met het Riziv aan verholpen worden", zegt dokter Meeus die ook alle andere medische disciplines uitnodigt om het voorbeeld van de pediaters te volgen. "Ze kunnen best contact met ons opnemen", zo besluit hij.