...

De Vlaamse overheid gaat besparen op zelfmoordpreventie. Wie dacht dat we het met de inleveringen op cultuur nu gehad zouden hebben, is eraan voor de moeite. Ook minister Beke doet zijn duit in het zakje. Vlaanderen kent het hoogste zelfmoordcijfer binnen Europa. De eerstelijns geestelijke gezondheidszorg is heel zwak georganiseerd. Er bestaat bijvoorbeeld geen nomenclatuurnummer voor een consultatie bij de huisarts in de psychische sfeer. Tot voor kort werd een bezoek aan de psycholoog niet terugbetaald. Voor mensen met beperkte middelen zeer problematisch. Bovendien kon iedereen het naambordje 'psycholoog' aan zijn deur hangen, en zich voordoen als een professional.Binnen de eerste lijn is de frequentie psychische aandoeningen de laatste jaren toegenomen. Angststoornissen, depressie, gedragsproblematieken, burn-out... zijn dagelijkse kost op het terrein van de huisarts. Ook psychologen hebben de handen meer dan vol. Vaak zijn er wachtlijsten. Om maar te zwijgen over het taboe dat nog altijd rust op mensen met een mentale problematiek. Of over de kost ervan.Over de oorzaken van deze psychische epidemie zijn boeken volgeschreven. Ons economisch systeem instrumentaliseert de mens, beschouwt hem niet langer als sociaal wezen. Een mens kan maar gedijen dankzij de medemens. Nee, ons model gebruikt de mens als middel tot creatie van meer economische groei. Economische groei betekent meer winst, en meer winst levert meer banen op, meer investeringen, en meer koopkracht. Over hoe de werknemer zich bij dit alles voelt wordt met geen woord gerept. Blijkbaar moet materieel welzijn automatisch tot meer psychisch welzijn leiden.Binnen deze context bespaart de Vlaamse regering nu op zelfmoordpreventie... Hoe Beke dit verkocht krijgt, is koffiedik kijken. Hij zal het wel voorstellen alsof dit maar een éénmalige of tijdelijke maatregel is, die zich op de lange termijn vertaalt in meer middelen voor de sector. Politici zijn meesters in aankondigingspolitiek, ballonnetjes de lucht insturen met spectaculaire voorstellen, waar in meer dan 90% van de gevallen toch niks van in huis komt. Steekvlampolitiek.Welzijn is nochtans één van de speerpunten van CD&V. Hoe deze maatregel te rijmen valt met waar de partij voor staat, is mij een raadsel. De partij waar het gezin centraal staat, die het sociale aspect altijd benadrukt, de interactie tussen mensen en die het departement Welzijn jarenlang onder haar hoede had... Juist die partij komt nu aanzetten met politiek die je aan de straatstenen niet verkocht krijgt. De geloofwaardigheid van deze regering zat al onder het vriespunt. Met wat er nu aankomt, zakt de temperatuur nog dieper onder nul. Misschien is één van de volgende besparingen van Beke het verhogen van de rusthuisfactuur voor de bewoners? Kwestie van hem wat te inspireren... Maar ja, wat zegt het spreekwoord ook alweer? Na regen komt zonneschijn...?