...

Het lijkt inderdaad - en daar ben ik het wél eens met minister Weyts - alsof Vlaanderen telkens weer de beste leerling van de klas is, of althans was.Maar op basis van die frustratie de federale quota afbouwen is een grote vergissing. Toelatingsexamens en globale quota voor af te studeren artsen zijn immers maar het begin van een oplossing. Net nu wanneer, onder initiatief van de Franstalige Academie voor Geneeskunde, gesproken wordt over het invoeren van subquota per specialisme of om een betere invulling van de behoefte te voorzien voor huisartsen in het Franstalig landsgedeelte, geven we vanuit Vlaanderen het verkeerde signaal. De Franstalige Gemeenschap inspireert zich immers op ons voorliggend Vlaams model.