Web weergave

Op 1 juli volgt Mickaël Daubie Jo De Cock op als voorzitter van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen, beter bekend als de 'medicomut'. Daubie is sinds januari 2023 directeur-generaal van de Dienst voor geneeskundige verzorging bij het Riziv.

ACTUEEL

Sinds begin juni is Filip Ceulemans de nieuwe hoofdredacteur van Artsenkrant. Hij neemt de fakkel over van Geert Verrijken, die eind maart het blad verliet.

ACTUEEL

In Vlaanderen en Wallonië mogen er extra toestellen voor 'magnetische resonantie'-tomografie bijkomen, in Brussel niet. De algemeen directeurs van de Brusselse acute ziekenhuizen eisen drie nieuwe MRI-toestellen voor het Hoofdstedelijk Gewest Brussel.

ACTUEEL

Er zijn meer kandidaten dan ooit ingeschreven voor de toelatingsexamens voor arts, tandarts en dierenarts begin juli.

ACTUEEL

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) vervangt tot nader order alle radiologen van ZNA Cadix. Uit een interne audit bleek dat de kwaliteit van hun verslagen niet altijd beantwoordde aan de strenge kwaliteitsstandaarden.

ACTUEEL

Coassistenten van de KU Leuven kunnen volgende week zaterdag deelnemen aan een dag vol inspiratie en verdieping waarbij de cruciale balans tussen hoofd en hart centraal staat. Geïnspireerd op een Nederlands voorbeeld vindt dan 'Cadeau voor de Co' plaats.

ACTUEEL

"Wie ziekt wordt, is kwetsbaar en wordt het lijdend voorwerp in een vaak onoverzichtelijk en ondoorgrondelijk zorgsysteem. Kwetsbare mensen zijn dikwijls de eersten die door de mazen van het sociale vangnet vallen. Het ideaal van een inclusieve samenleving is nog veraf."

ACTUEEL

Steeds meer wetenschappelijke evidentie laat zien dat er geen veilige ondergrens voor alcoholconsumptie bestaat. Toch is alcohol alomtegenwoordig in de samenleving. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) wil die normalisering van alcohol doorbreken.

ACTUEEL

In het licht van de toenemende antibioticaresistentie onderzoekt de WHO of bacteriofagen een alternatief voor antibiotica kunnen zijn in de menselijke en dierlijke gezondheid, voedselproductie en milieusectoren.

ACTUEEL

Als gevolg van een vaak ongezonde levenswijze is de incidentie van zwanger- schapsdiabetes in onze maatschappij de laatste jaren sterk gestegen. In Frankrijk bijvoorbeeld is de frequentie van zwangerschapsdiabetes gestegen van 10,8% in 2016 naar 16,4% in 2021. Dat kan onmogelijk louter worden toegeschreven aan een betere opsporing.

CONGRES ISGE 2024

De incidentie van borstkanker bij premenopauzale vrouwen stijgt en het betreft een agressievere kanker dan vroeger. Daarom is een goede follow-up belangrijk afhankelijk van de toegediende behandeling, maar ook met het oog op contraceptie en in geval van kinderwens.

CONGRES ISGE 2024

Professor Herman Depypere (UGent) heeft op het ISGE-congres (International Society of Gynecological Endocrinology) in Firenze een presentatie gegeven die de congresgangers zeer heeft geboeid. En terecht, want zijn onderzoek effent de weg voor nieuwe tools voor een geïndividualiseerde geneeskunde zowel bij dementie als bij de menopauze.

CONGRES ISGE 2024

Wegens het aanzienlijke aantal patiënten dat de afgelopen decennia bariatrische heelkunde kreeg, is de opvolging na de ingreep een belangrijk onderwerp. Wat zijn de mogelijke complicaties van bariatrische heelkunde en hoe kan de arts daarmee omgaan?

DOSSIER BARIATRISCHE HEELKUNDE

Na bariatrische heelkunde moet men rekening houden met tekorten aan sommige vitamines en mineralen. Een andere belangrijke complicatie zijn gal- en nierstenen. Op langere termijn kan het lichaamsgewicht opnieuw toenemen.

DOSSIER BARIATRISCHE HEELKUNDE

Bij patiënten die bariatrische heelkunde hebben gehad, vergt het medicatiebeleid enige aanpassing. Dat heeft te maken met veranderingen die de ingreep teweegbrengt in de farmacokinetiek van een aantal geneesmiddelen.

DOSSIER BARIATRISCHE HEELKUNDE

Ondanks de complexe context bestaan er een paar gouden regels die artsen kunnen hanteren bij het voorschrijven van medicatie aan patiënten na een bariatrische ingreep, of voor het aanpassen van de reeds gebruikte medicatie.

DOSSIER BARIATRISCHE HEELKUNDE

De volgende decennia krijgt de gezondheidszorg steeds meer te kampen met de gezondheidsgevolgen van de klimaatverandering en milieuvervuiling. Maar de zorg zelf draagt ook bij tot deze fenomenen. Wat kunnen zorgprofessionals doen om de zorg groener te maken? Dat is de vraag waar het boek Groene planeet, groene zorg een antwoord op biedt.

PRAKTIJK COÖRDINATIE: EMILY.NAZIONALE@ROULARTA.BE

Ongeveer 20 procent van de bevolking heeft pijn die langer dan drie maanden aanhoudt. Een nieuw boek helpt zorgverleners en zorgvragers om daarover het gesprek aan te gaan.

PRAKTIJK

Er bestaan veel mythes rond de lever en rond aandoeningen van dat levensbelangrijke orgaan. Een team van zes leverspecialisten uit het UZ Gent schreef daarom een wetenschappelijk onderbouwd maar vlot leesbaar boek over de lever.

PRAKTIJK

Na een sprong van 7% in amper één maand tonen small caps nu dezelfde vooruitgang als de zwaargewichten van de beurs sinds het begin van dit jaar. Dat onderstreepte beurshuis Keren Finance. Dat klinkt veelbelovend, maar gaan de kleintjes hun achterstand van de laatste twee jaar echt inhalen?

PRAKTIJK

In Venetië kent u allicht het eiland van de glasblazers Murano, Burano met zijn gekleurde huisjes, het Lido en het kerkhofeiland San Michele waar componist Igor Stravinsky begraven ligt. Maar hebt u al gehoord van het eiland San Servolo?

VRIJE TIJD

De auto is een Europese uitvinding en veruit de meeste technologische innovaties in de autosector staan op naam van Europese constructeurs. Dat die nu met de rug tegen de muur staan, is hun eigen schuld. En die van de politiek, die warm en koud tegelijk blaast.

PRAKTIJK

Voor een subtiel streepje muziek in de wachtkamer zit u bij het nieuwe Music Frame van Samsung wel goed.

PRAKTIJK

Wilt u graag ingaan op de actualiteit? Lokt een onderwerp in de gezondheidszorg uw reactie uit? Uw opiniestukken of columns zijn van harte welkom op de redactie.

COLUMN en OPINIE REACTIE OF BRIEF? AKOPINIE@ROULARTA.BE

"Ik heb altijd van kleins af getekend en geschilderd", start dr. Anne Coolen (69) haar verhaal. De geboren Limburgse (uit Heusden-Zolder) woont en werkt al lang in Antwerpen. "Ik kom uit een familie van dokters en apothekers, dan was het niet evident om je als kunstenaar te uiten. Ik ben vooral blij dat ik nooit heb moeten kiezen. Ik heb altijd geneeskunde en kunst gecombineerd", klinkt het.

ACHTERKRANT