...

Op 29 september al reageerde Thomas Orban, voorzitter van de Franstalige huisartsenkoepel SSMG, in de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie met de vraag wie de gebruiks- procedure van de app door de huisarts heeft opgesteld. "Een kleine stage ter kennismaking met de realiteit in de huisartsgeneeskunde zou zeer nuttig zijn", merkte hij ironisch op. Hoe gaat het precies in zijn werk? Wanneer een huisarts een covid-19-test voorschrijft, moet die aan de patiënt vragen of hij de Coronalert-app gebruikt. Als dat het geval is, dient de patiënt in de app op 'Genereer de code' te klikken. Hij krijgt dan de vraag of hij al dan niet bepaalde symptomen heeft en moet de datum opgeven waarop die symptomen zijn opgedoken. De app geeft dan de code van de test weer en de datum van besmettelijkheid. Die informatie moet de arts kopiëren op het covid-19-formulier en hij moet een labtest aanvragen voor een vermoedelijke besmetting. De code uit de app moet worden gelinkt aan de test zodat de patiënt het resultaat - positief of negatief - rechtstreeks in de app ontvangt. Een hele procedure dus. "De huisartsen met de vinger wijzen is gemakkelijk, maar probeer eens te begrijpen wat er van hen gevraagd wordt: op de testaanvraag een code van 17 cijfers overschrijven (!). Het labo dat de aanvraag ontvangt, dient die code eveneens over te nemen, wat blijkbaar niet voorzien is in de software", zegt Stephan Mercier, afgevaardigd bestuurder van de Groupe Jolimont op Linkedin. "Toen we onze medewerkers wilden aanzetten om de app te gebruiken, merkten we dat het doorgeven van een positief resultaat - toch wel de reden van bestaan van de app - momenteel niet dreigt te werken." De topman van de ziekenhuisgroepering heeft aan zijn IT-directeur, aan de verantwoordelijke van het labo en aan het Réseau santé wallon gevraagd om na te gaan of een gebruiker al dan niet zelf via de app kan aangeven of hij positief is. Dat is momenteel niet het geval. "Erger zelfs, als u positief getest hebt en u wil de code in de app invoeren om de andere gebruikers te waarschuwen, dan kan dat niet, aangezien het de app zelf is die de code genereert om een covid-19-test te kunnen laten uitvoeren. De huisartsen moeten die code bovendien manueel invoeren. Je kan die niet inlezen zoals een streepjescode. Sommige labo's kunnen de code automatisch overnemen, andere niet. En bovendien is er, voor zover wij weten, op het formulier van Sciensano geen veld voorzien om die 17 cijfers in te vullen." Een kinderziekte? Volgens Miguel Lardennois, adviseur gezondheid van de Brusselse minister Maron, werkt de overheid aan een systeem waarbij huisartsen de code niet zelf meer moeten invullen en dat hun werklast zal verlichten. De artsen op het terrein zullen dat beslist op prijs stellen.