...

Dat schrijft het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Onder meer gaat het dan over het verbod op abortus in bepaalde staten, moeilijke toegang om geografische en financiële redenen, domino-effecten in andere staten, onzekerheid bij patiënten in min of meer illegale situaties en een stijging van het aantal sterfgevallen bij zwangere vrouwen. Het Hooggerechtshof van de Staten, bestaande uit zes 'conservatieve' en drie 'progressieve' rechters, besliste in juni om het nationale recht op abortus af te schaffen. Sindsdien is het weer aan de afzonderlijke staten om op democratische wijze te beslissen of ze het recht handhaven of niet. Sinds dit geruchtmakende besluit hebben 13 staten de toegang tot abortus aanzienlijk beperkt en een dozijn staten bereidt zich voor om dit te doen of zelfs om alle zwangerschapsonderbrekingen te verbieden. Het gaat vooral om staten in het noorden, waaronder Texas en de twee Dakota's. Met andere woorden, in bijna de helft van de Amerikaanse staten is abortus nu moeilijker geworden. Dat is het eerste probleem. Allicht zal het aantal vrouwen dat een abortus wil laten uitvoeren gelijk blijven. Dat is meteen de tweede bedreiging. De toegang tot ziekenhuizen en artsen die de ingreep nog uitvoeren, wordt immers moeilijker. Naar schatting 24 miljoen vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren, zullen een oplossing moeten zoeken. Gemiddeld ligt die oplossing op 160 kilometer, dit kan tot 966 kilometer oplopen. In staten waar abortus nog legaal is maar beperkt wordt, neemt de druk op de abortuscentra onvermijdelijk toe, met wachttijden die gemakkelijk kunnen oplopen tot drie weken. Sommige centra zullen patiënten weigeren wegens gebrek aan ruimte en personeel. Nog een bedreiging. Vrouwen die een abortus laten uitvoeren, verkeren vaak al in een financieel precaire situatie. Mogelijk verslechtert dat nog aangezien een zwangerschapsonderbreking hen meer geld zal kosten doordat ze verder moeten reizen, extra's moeten betalen enz. Verder zullen meer abortussen gebeuren in bedenkelijke omstandigheden. Dit zal de onzekerheid doen toenemen én het aantal sterfgevallen bij bevallingen. In sommige staten zoals Michigan kan dat oplopen tot drie per 100.000 bevallingen. Volgens de epidemioloog Roger Rochat (Rollins School of Public Health, Atlanta) daalde het aantal sterfgevallen na illegale abortussen in 1972 van 39 naar twee nadat het 'Roe vs. Wade'-amendement dat abortus in 1976 grondwettelijk maakte, werd goedgekeurd. Sindsdien is die trend min of meer gehandhaafd. Het aantal sterfgevallen zal naar verwachting drie keer zo hoog liggen bij niet-Spaanse blanken als bij Latijns-Amerikaanse blanken.