...

Van de verschillende modellen die het actuariaat van het Riziv voorstelde, werd dat gekozen waarbij de lineaire verdeling van de nog beschikbare indexmassa zo dicht mogelijk lag bij de gezondheidsindex voor 2022. Dat vertelt Johan Blanckaert (Bvas). Voor bepaalde medische sectoren is de toekenning van de volledige index weliswaar geregeld per KB. "Met name in de klinische biologie is er een correctie toegepast om het verschil toch zo klein mogelijk te houden", weet Thomas Gevaert (ASGB/Kartel). Het overgrote deel van de honoraria krijgt zo een index van iets meer dan 7% (waarvan al 2% eerder is toegekend). Het akkoord artsen-ziekenfondsen had evenwel één procentpunt van de index gereserveerd voor bepaalde projecten. "53 miljoen euro uit de indexmassa gaat zo naar de huisartsen en 44 miljoen naar projecten van specialisten", weet Roel Van Giel (AADM). Een deel van deze bedragen gaat naar het verder optrekken - na indexatie - van de laagste consultatiehonoraria naar 30 euro, dat is voor huisartsen én specialisten. "Maar ruim 16 miljoen euro bij de huisartsen is opzij gezet voor verpleegkundige ondersteuning van de huisartsenpraktijken", weet dokter Van Giel. "Dat zal ook geïntegreerd worden in de praktijkpremie. Het is een belangrijke eerste stap." Voor specialisten werden nog enkele door de TGR voorgestelde opwaarderingen van nomenclatuur goedgekeurd zoals voor anesthesisten. Daarnaast komt er nog een extra (beperkte) verhoging van de consultatiehonoraria van bepaalde specialisten die weinig technische prestaties leveren. "We hadden twee euro voorgesteld, het ziet ernaar uit dat het maar de helft zal zijn maar we zijn toch nog tevreden", stelt dokter Gevaert. Een tweede belangrijk punt op de NCAZ was artikel 155, $3 van de ziekenhuiswet: een KB moet een lijst vastleggen van de zaken waarvoor de ziekenhuisbeheerders afhoudingen op de erelonen van artsen kunnen verrichten. Het akkoord bepaalde dat, wanneer in 2022 dit KB er nog steeds niet zou zijn, partijen het lopende akkoord mogen opzeggen. "Het voorstel dat op de tafel lag, volstond voor ons niet", aldus dokter Blanckaert. "Voor ons is aan de voorwaarde in het akkoord niet voldaan. Maar voorzitter Jo De Cock stelt voor om toch nog tot een vergelijk proberen te komen vóór eind januari. We wachten het nieuwe voorstel af." Van Giel vertelt nog dat er, binnen het budget voor 2022, één miljoen euro extra is gevonden voor de wachtposten, om de door de index snel gestegen loonkosten voor het personeel te helpen dekken.