...

De Bvas startte de procedure na het verschijnen van de Wet houdende diverse bepalingen die het mogelijk maakte ereloonsupplementen te verbieden in de ambulante zorg - ook voor niet-geconventioneerde artsen - bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. "Dankzij onze actie hebben we nu op de speciaal bijeengeroepen Nationale Commissie van maandag 9 januari de garantie gekregen van de minister dat we mee de pen zullen mogen vasthouden bij het schrijven van de uitvoeringsbesluiten die het verbod effectief kunnen maken. Een speciale werkgroep met vertegenwoordigers van artsen en ziekenfondsen, en van de minister, zal bepalen voor welke patiënten het verbod zal gelden - want de groep met recht op verhoogde tegemoetkoming is wel erg groot. We zullen een nadere definitie kunnen geven van de ereloonsupplementen waarop het verbod van toepassing is", aldus Bvas-voorzitter Johan Blanckaert. Hoewel de werkgroep geleid wordt door Jo De Cock, voorzitter van de NCAZ, staat ze los van de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, onderstreept Blanckaert. "We willen niet dat de discussie over het uitvoeringsbesluit verder weegt op het overleg in de Commissie, onder meer over het toekomstige akkoord. Er zijn immers belangrijke hervormingen bezig." Een tweede punt op de Nationale Commissie van voorbije maandag was de bevestiging van de timing voor de invulling van artikel 155, $3 van de ziekenhuiswet, dat vastlegt voor welke oogmerken ziekenhuizen afhoudingen op de artsenhonoraria mogen verrichten. De tekst ligt er op 15 januari - de definitieve versie wordt goedgekeurd op een Nationale Commissie eind januari. Volgens het lopende akkoord moest een ontwerp-KB al eind 2022 klaar zijn. Het ontbreken daarvan was ook een geldige reden om het akkoord op te zeggen. In een persmededeling verklaart ook Kartel/ASGB zich tevreden over de afloop van de Nationale Commissie van maandag - maar dit syndicaat vindt dat de demarche van Bvas nodeloos onrust heeft gezaaid.