...

Wanneer we uitsluitsel krijgen of de zeer jonge mensen al dan niet een vaccin mogen krijgen, is nog koffiedik kijken. Met de elementen die we nu reeds kennen over het gedrag van het virus op volwassen- en ouderenniveau, is het beter om niet te lang te talmen met actie ondernemen. De minister kan maar beter werk maken van een strategie.Temeer omdat het griepvirus niet eeuwig onder de radar zal blijven. De vraag naar griepvaccins is nu reeds toegenomen. Mensen zijn ongerust met wat ze gezien hebben in de coronacrisis. Ze gaan het zekere voor het onzekere willen nemen. Veel twijfelaars die anders nooit een griepvaccin zouden nemen, zullen overstag gaan. Misschien krijgen we wel twee golven: een zwakkere vierde coronagolf in combinatie met een griepgolf.