...

Volgens de Socialistische Mutualiteiten zullen 80.000 patiënten tot 600 euro meer uit eigen zak moeten betalen omdat een aantal federale beschermingsmaatregelen tegen een oplopende factuur niet langer gelden voor de overgehevelde deeldomeinen.