...

In 2021 vonden 354.769 consultaties plaats in de 19 Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel. Daarvan werden echter meer dan 76.000 afspraken geannuleerd, 32.697 onaangekondigd en 45.570 laattijdig.