...

In de vijf miljard euro die het Riziv ontvangt bovenop de begroting zit 75,7 miljoen voor artikel 56-22-projecten. Een 50-tal zeer uiteenlopende zaken: proefprojecten geïntegreerde zorg, EBP-platform, artsensyndicaten,... De rest gaat naar de ziekenfondsen, KCE, FAGG,...