...

De werkingskosten voor individuele hospitalisatiepolissen - winst, makelaarslonen enz. inbegrepen - bedragen 68% van de uitkeringen. Dat is enorm. Bron: De Smedt & Pacolet. Financiering van de Vlaamse social profit (zie ook blz. 13).