...

Het is een bijzonder jaar voor MS-Liga Vlaanderen. "We blazen dit jaar 40 kaarsjes uit", aldus algemeen directeur Luc De Groote. "Dat betekent dat we als patiëntenorganisatie al 40 jaar lang klaarstaan voor personen met MS en hun familie. Het thema van onze jaarlijkse MS-campagne was dan ook snel gekozen." MS-Liga Vlaanderen wil het algemeen welzijn en de levenskwaliteit van personen met MS, hun familie en omgeving verbeteren. De organisatie biedt informatie, ondersteuning en psychosociale begeleiding. "Wij helpen personen met MS en hun naaste omgeving inzicht te krijgen in de aandoening MS en leren hen omgaan met deze chronische, onvoorspelbare ziekte", legt adjunct- directeur Paul Vanlimbergen uit. "We maken hen ook wegwijs in de wetgeving en de specifieke maatregelen die van toepassing kunnen zijn voor personen met MS. Verder verdedigen we hun belangen en ondersteunen we het (toegepast) wetenschappelijk onderzoek naar MS."Verder organiseert MS-Liga Vlaanderen nuttige activiteiten om lotgenotencontact mogelijk te maken. "We hebben niet alleen aandacht voor personen met MS zelf, maar ook voor hun mantelzorgers. Jaarlijks worden vakantieweken aan zee georganiseerd. Maar ook de jonge mantelzorgers vergeten we niet. Voor tieners (van 10 tot 15 jaar) met een ouder, broer of zus met MS organiseren we jaarlijks een leuk en nuttig weekend. Zij krijgen informatie over MS op hun maat, maken op een creatieve manier kennis met mogelijke symptomen van de ziekte, ontmoeten lotgenoten en beleven een tof weekend", licht projectcoördinator Katrien Tytgat toe. Ook de Jongerenwerking is zeker het vermelden waard. Dit team van jonge personen met MS zet zich vrijwillig in om leuke activiteiten te organiseren voor leden jonger dan 36 jaar. Verder bieden ze infomomenten aan rond thema's die aansluiten bij de noden van deze doelgroep.Daarnaast richt MS-Liga Vlaanderen ook inforeeksen in om personen met MS te helpen omgaan met bepaalde symptomen of problemen, zoals MS en cognitieve problemen, yoga,... Vandaag schiet de jaarlijkse MS-campagne opnieuw uit de startblokken. Tot en met 31 december 2022 zijn in heel België honderden vrijwilligers op de been om chocolade en koekjes te verkopen. "De opbrengsten van deze MS- campagne ondersteunen de werking van MS-Liga Vlaanderen en haar afdelingen", vertelt Paul Vanlimbergen. "Zo kunnen we met een hecht en enthousiast team van 17 vaste medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers personen met MS en hun naasten blijven bijstaan en ontspanningsmogelijkheden aanbieden.""We zijn als organisatie voor meer dan 80% afhankelijk van giften en legaten", besluit directeur Luc De Groote. "De opbrengst van deze jaarlijkse actie geeft ons zuurstof om onze leden te blijven ondersteunen en nieuwe projecten te ontwikkelen."Ons land telt ongeveer 13.500 personen met MS, van wie er zo'n 3.500 aangesloten zijn bij MS-Liga Vlaanderen.