...

De Vlaamse regering trekt 1,74 miljoen uit voor zeven tot tien proefprojecten met 'brede eerstelijnspraktijkvormen'. Het maximumbudget per project bedraagt 249.999 euro.