...

De gemeenten waar 1733 actief is, ontvangen van de FOD Volksgezondheid affiches met publiciteit voor het noodnummer. De affiches worden opgehangen in de stemlokalen. Dat is maar een voorproefje. De echte sensibiliseringscampagne voor 1733 volgt in de herfst.