...

Met zijn echtgenote en dochters (vier en zes jaar) is hij sterk verbonden met het Lierse verenigingsleven. "Dit is het sociale weefsel van onze maatschappij! Je merkt dat veel verenigingen vandaag in hun voortbestaan bedreigd worden door een schrijnend tekort aan vrijwilligers. Dat zal deels te wijten zijn aan het toenemende individualisme in onze maatschappij", zegt Willem Hermans. In 2014 werd hij zelf gehuldigd als vrijwilliger van het jaar. "Het was een symbolische prijs, maar ook wel een waardering voor de opofferingen tegenover mijn gezin. Je bent misschien onbetaald, maar het werk is onbetaalbaar!" "Ik geloof dat je als arts goed aanvoelt wat er maatschappelijk leeft. Eerst als huisarts en nu als mug-arts, kwam ik al te vaak in contact met schrijnende voorbeelden van structurele kansarmoede, opvangproblemen van mensen met psychische kwetsbaarheid en kinderarmoede. Ik krijg te zien wat er zich achter de gevel afspeelt. Slachtoffers treden zelden in het voetlicht met hun problemen. Slechts af en toe haalt een rauwe hulpkreet eens een voorpagina van een krant. Ook mijn ervaringen als militair arts in Afrika, Libanon en Afghanistan helpen me om veel van onze hedendaagse problemen in een ander daglicht te zien. Wat sommige Twitter-zieke politici vandaag ook mogen beweren: ik geloof niet in simpele oplossingen voor complexe problemen. Ik ben dan ook oprecht verontwaardigd als ik vaststel dat onze welvaarstaat steeds meer uitgehold wordt met populistische praatjes. Soms lijkt het wel alsof sociale rechten terug sociale gunsten worden." "De gemeenten moeten een voortrekkersrol spelen in het herwinnen van het vertrouwen in de politiek bij de burger. Al heel wat straffe burgemeesters bewezen dat het zelfs in moeilijke steden mogelijk is om inspirerende en voelbare resultaten te boeken - vaak over de partijgrenzen heen. Respect voor elkaar is daarbij essentieel. In tijden waarin zelfs politici polarisering en xenofobie prediken, beschouw ik het als mijn taak om een ander verhaal te schrijven. Een verhaal waarbij niemand uit de boot mag vallen, elk kind kansen krijgt en waarbij er ruimte is voor diversiteit."