...

Wie vandaag een mobiliteitshulpmiddel nodig heeft zoals een rolstoel of elektronische scooter, kan daarvoor een tegemoetkoming krijgen via zijn ziekenfonds (Riziv). Soms is er ook nog een bijkomende tegemoetkoming van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).De Vlaamse sociale bescherming is een solidaire verzekering waarvoor iedereen in Vlaanderen jaarlijks een zorgpremie betaalt. Vanaf 1 januari 2019 komen de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen uit de VSB. Voor alle vragen is de zorgkas dan het aanspreekpunt. Patiënten sluiten aan bij de zorgkas van hun ziekenfonds of bij die van de Vlaamse overheid.Een patiënt zal vanaf 2019 voor een tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel terecht kunnen bij zijn zorgkas. "Wie de nodige aanvraagdocumenten heeft - een medisch voorschrift en soms ook een Rolstoel Advies Rapport - en bij een erkende bandagist is langsgegaan, moet verder niets doen. De documenten worden automatisch, digitaal bezorgd aan de zorgkas" aldus Moonens.Eén aanvraag is voldoende: de VSB neemt zowel de vergoedingen over van het Riziv als de aanvullende vergoedingen van het VAPH. "Ook het onderscheid verdwijnt tussen personen met of zonder handicap erkend door het VAPH. Vanaf 2019 is er nog één procedure voor alle aanvragen voor een mobiliteitshulpmiddel - en één dossier behandeld door de zorgkas."Als huisarts blijft u het medisch voorschrift opstellen voor een mobiliteitshulpmiddel. Het formulier waarmee u dat doet, verandert in 2019. Maar inhoudelijk verandert er niet veel. De manier om te beschrijven welke functionele beperkingen uw patiënt heeft (de zogeheten ICF-typering) blijft hetzelfde. "Het nieuwe medische voorschrift komt beschikbaar op de websites van de VSB en de verschillende zorgkassen."Er is een lijst van erkende mobiliteitshulpmiddelen waarvoor een vergoeding bestaat. Er komt daarnaast een flexibeler procedure om een vergoeding te krijgen voor innovatieve hulpmiddelen. In de thuiszorg komt er voor bepaalde doelgroepen een huursysteem, zoals dat vandaag bestaat in de woonzorgcentra. Patiënten met een 'snel degeneratieve aandoening' kunnen snel een geschikt mobiliteitshulpmiddel huren en dat inruilen voor een andere mobiliteitshulpmiddel wanneer hun aandoening evolueert. Leeftijd speelt niet langer een rol.De patiënten hebben hiervoor een medisch voorschrift nodig van een neuroloog of een Rolstoel Advies Rapport van een zogenaamd 'RATneuromusculair referentiecentrum' (of een daarmee gelijkgesteld team). "Als huisarts komt het eropaan om patiënten met deze aandoeningen snel en correct door te verwijzen", benadrukt Moonens. Met het voorschrift van de neuroloog of het Rolstoel Advies Rapport kan de patiënt bij de bandagist meteen een aangepaste manuele rolstoel huren.Voor een elektronische rolstoel of scooter, moet het neuromusculair referentiecentrum of vergelijkbaar team een Rolstoel Advies Rapport opmaken - alleen een medisch voorschrift is dan niet voldoende.Er komt een lijst van 'snel degeneratieve aandoeningen' waarvoor deze procedure van toepassing is, maar een neuromusculair referentiecentrum (of gelijkgesteld team) kan aangeven dat de patiënt aan een hiermee vergelijkbare aandoening lijdt.