...

De kraamafdeling is sinds juli 2016 ondergebracht in de nieuwe vleugel van het ziekenhuis. Hoofdvroedvrouw Sabine Van de Vyver en gynaecologe Beatrice Thaler leiden ons rond. We ontmoeten elkaar bij de 'levensboom', die een centrale plaats kreeg op de materniteit. "Op initiatief van de medewerkers van deze materniteit timmerden studenten van het vierde jaar hout en bouw van het VTI Deinze een heel schooljaar aan deze boom, die ondertussen een echte ontmoetingsplaats is geworden op de materniteit", licht dr. Thaler toe.We doorlopen samen het parcours dat zwangere vrouwen hier volgen. Sabine Van de Vyver: "Naast de consultaties bij de gynaecoloog is er ook een prenatale consultatie door de vroedvrouw, waar optimaal ingezet wordt op het geven van informatie, en waar een geboorteplan wordt opgesteld. Het verloop van de zwangerschap, de opname, de bevalling en de postnatale zorg komen er aan bod."In de loop van de zwangerschap zijn er daarnaast vier sessies gezondheidsvoorlichting. In kleine groepjes (er zijn maximum tien koppels aanwezig met ongeveer dezelfde zwangerschapsleeftijd) geven de vroedvrouwen interactief les over borstvoeding, de bevalling zelf, de zorg voor de pasgeborene. Afsluitend is er een rondleiding op de afdeling.Het team van de kraamafdeling bestaat uit vijf gynaecologen, een 25-tal vroedvrouwen en vier kinderartsen. Allemaal zijn ze overtuigd van het belang van fysiologie en het voldoende informeren opdat ouders de juiste, weloverwogen keuzes kunnen maken.De afdeling telt negen bedden, er worden jaarlijks zo'n 500 kindjes geboren."We leggen zoveel mogelijk de nadruk op een natuurlijke bevalling", legt dokter Thaler uit. "We leiden zelden bevallingen in, eigenlijk alleen op medische indicatie.""Zo weinig mogelijk technische interventies, betekent ook minder episiotomies", gaat hoofdvroedvrouw Van de Vyver verder. "Naast epidurale verdoving, bieden we ook alternatieve vormen van pijnstilling aan en stimuleren we de mama in arbeid om te bewegen en regelmatig van houding te veranderen.""Dat hulpverleners elkaar goed verstaan binnen de verloskunde, is essentieel om goede en professionele zorg te kunnen verlenen. Erop kunnen vertrouwen dat iedereen tijdens verloskundige urgenties de juiste beslissingen neemt, is onmisbaar en komt de zorg voor moeder en kind ongetwijfeld ten goede", zegt dokter Thaler.Deze verloskundige skills trainen alle medewerkers (gynaecologen, kinderartsen en vroedvrouwen) op de verloskamer aan de hand van teamtrainingen. Het gaat om een rollenspel in real time omstandigheden, waarbij alle handelingen daadwerkelijk geoefend worden, van a tot z. "Bedoeling van deze teamtrainingen is om procedures vlot onder de knie te krijgen, en ervoor te zorgen dat iedereen als het ware dezelfde taal spreekt."Voor een shift in de verloskamer, controleert de vroedvrouw aan de hand van een checklist de aanwezigheid van alle materialen. "Geïnspireerd op de luchtvaart, waar piloten ook nooit in een vliegtuig stappen alvorens alles tot in het kleinste detail te checken volgens een standaardprocedure", zegt Sabine Van de Vyver.De drie verloskamers zijn erg licht en ruim, en voorzien van al het nodige comfort: bevallingsbed, tafel, zetel en stoel, bevallings- of relaxatiebad, zitbal en aromatherapie. Een reanimatietafel voor de opvang van de pasgeborene, Neopuff, een CTG-toestel zijn voorzien.Onmiddellijk na de geboorte wordt de baby minstens één uur huid op huid bij de mama gelegd. Indien dat, bijvoorbeeld na een sectio, niet onmiddellijk mogelijk is, wordt de baby skin to skin bij de papa geïnstalleerd. "Ouders genieten duidelijk van dit heel intieme, eerste moment met hun baby, een belangrijk onderdeel van babyvriendelijke zorg."Indien om medische reden een opname op de dienst neonatologie noodzakelijk is, kan het bed van de mama tot naast de couveuse van haar baby worden gerold. Zo kan zij van bij het prille begin participeren aan de zorg van haar kindje. Op deze afdeling staat comfortzorg centraal: licht- en geluidsprikkels worden beperkt, interventies worden zoveel mogelijk geclusterd en het slaap- en waakritme van de baby wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.Zowel op de een- als op de tweepersoonkamers wordt het principe van 'rooming in' breed toegepast: er is geen aparte box voor de baby. Sabine Van de Vyver: "We promoten borstvoeding - we behaalden het label van BFHI-ziekenhuis (Babyfriendly Hospital Initiative, nvdr) - en stimuleren de jonge mama om zo veel en zo dicht mogelijk bij haar baby te zijn. Het begeleiden van borstvoeding, het empoweren van de ouders om zo vlug mogelijk zelfstandig de zorg voor hun baby op te nemen, zijn hier een belangrijke focus."In de kamers kan overal een bed worden bijgeplaatst voor papa's die wensen te overnachten, hetgeen de laatste tijd ook heel erg vaak gebeurt. Een moderne badkamer en een keukenhoek vervolledigen de inrichting.De opname voor een standaardbevalling duurt drie dagen, na een sectio is dat vijf dagen. "Om de overgang van het ziekenhuis naar thuis te vergemakkelijken en vanuit een noodzaak die we bij onze jonge ouders ervaarden, startten we zo'n tien jaar geleden met onze eigen postnatale zorg aan huis", legt Sabine uit.De steeds korter wordende ligduur zorgde voor een toename in de zorgvraag. De PKU-test gebeurt in de meerderheid van de gevallen nu thuis. Er is 7/7 en 24/24 een vroedvrouw ter beschikking voor telefonisch advies. Elke dag kan bovendien een vroedvrouw bij de jonge ouders aan huis gaan. Samenwerking met Kind en Gezin en de eerstelijnsvroedvrouwen gebeurt via de vroedvrouwenkring, die recent in Deinze werd opgericht. "Daarnaast hebben we een spreekuur met een lactatiekundige, op wie trouwens ook heel wat collega's een beroep doen." Dankzij deze gecombineerde maatregelen houden de meeste moeders de borstvoeding langer vol."We zijn dan wel kleinschalig, maar we werken kwalitatief. Warme professionele zorg is onze leidraad. Onze patiënten weten dat ze hier geen nummer zijn. Getuige daarvan: de Gouden Pinard 2017 die onze vroedvrouwen ontvangen hebben als beste team van Vlaanderen", besluit dr. Thaler trots.