...

Het maandelijks bedrag van (afgerond) 706 euro per aso kwam tot stand door het totale bedrag dat beschikbaar is voor de 'pedagogische component' van de stages (51,7 miljoen euro) te delen door het geschatte aantal aso's in 2019 (*). "Een geriater die weinig aso's begeleidt komt er in het nieuwe systeem minder goed af in vergelijking met een oftalmoloog die meer aso's krijgt dan eigenlijk nodig is", stipt Kartel-voorzitter Reinier Hueting aan. De oude regeling met een vergoeding per stagemeester was relatief gunstig voor stagemeesters uit de zogenoemde knelpuntspecialismen, die moeilijker aso's vinden.Vooral AADM pleitte op de Nationale Commissie om al in 2020 het systeem van het aso-volgend budget verder te verfijnen: "Wij hebben er sterk op aangedrongen dat de 51,7 miljoen euro voor de pedagogische component gebruikt wordt om een sturing te krijgen in het aanbod. We merken dat iedereen wel akkoord gaat dat die sturing er moet komen maar dat, wanneer men de instrumenten in handen krijgt, er weinig mee gebeurt", stelt dokter Roel Van Giel van AADM.Het is de adviescommissie binnen de FOD Volksgezondheid die met nieuwe voorstellen daarvoor voor de dag zal moet komen. BVAS-voorzitter Marc Moens denkt evenwel niet dat het veel zoden aan de dijk zal brengen om bijvoorbeeld een groter bedrag toe te kennen aan een aso die voor het knelpuntspecialisme geriatrie kiest dan aan een die voor oogheelkunde kiest. "Het is al jaar en dag zo dat het aantal aso's voor een bepaald specialisme wordt afgestemd op de behoeften van de diensten in de universitaire ziekenhuizen en niet op die van de bevolking", zegt hij. "Dat zal daarmee niet veranderen. In een UZ is het de beheerder die deze toelagen int en voor hem maakt het niet uit dat hij minder krijgt voor één type aso en meer voor een aso uit een ander specialisme - wat telt is het globale bedrag voor zijn ziekenhuis."Wat de vergoeding voor niet-universitaire stagemeesters in 2018 betreft, richtte de Bvas nog een brief naar de voorzitter van de Nationale Commissie. Normaal kunnen artsen de vergoeding aanvragen via MyRiziv tot eind van deze maand. Maar de toepassing is nog niet actief, volgens het Riziv omdat het bedrag van de vergoeding voor 2018 nog niet in het Staatsblad is gepubliceerd. De Bvas vraagt zo spoedig mogelijk verduidelijking. Vorig jaar kregen de artsen uitstel, maar dat vraagt ook om een aanpassing van de wet.Nog een aantal andere punten kwamen op de Nationale Commissie van maandag 29 april aan bod: