De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van patiënten. De gezamenlijke ambitie van de KMSKB en IN/FINITY is om mensen met een mentale of fysieke beperking of met behoefte aan zorg uit hun isolement te halen door hen uit te nodigen voor een ontmoeting met en in kunst.

De nadruk ligt niet op kunsttherapie maar op wat kunst en professionele kunstenaars kunnen bijdragen aan het zorgveld. In een eerste fase werken palliatieve patiënten samen met mantelzorgers in artistieke en creatieve ateliers. In een tweede fase kan ook een museumbezoek bijdragen aan de zoektocht naar zingeving en welbevinden.

Colloquium

Tijdens een innovatief colloquium op dinsdag 20 juni 2017 in het Lippensauditorium van de Koninklijke Bibliotheek op de Kunstberg, wordt het initiatief afgetoetst aan andere projecten en vergeleken met binnen- en buitenlandse initiatieven. Doelstelling is andere zorg- en culturele instellingen te inspireren en de helende kracht van kunst te onderstrepen. Psychiater Dirk De Wachter en Barbara Raes (KASK) spreken vanuit respectievelijk de zorg- en de kunstensector. Werner Trio leidt een panelgesprek.

Na het colloquium kunnen de deelnemers in de Koninklijke Musea participeren aan workshops en lezingen die kunnen inspireren hoe je kunst en zorg in de praktijk kan verbinden. Het project wordt gesubsidieerd door de VGC en Vlaamse Gemeenschap. Werken mee: Forum Palliatieve Zorg, Topaz, Matchbox, de Koninklijke Bibliotheek (KBR) en Br.E.L.

De volledige programmatie ontdekt u vanaf 21 april via https://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2017/06/20/de-helende-kracht-van-kunst

De wetenschap twijfelt niet langer: kunst draagt bij aan het welzijn én de gezondheid van patiënten. De gezamenlijke ambitie van de KMSKB en IN/FINITY is om mensen met een mentale of fysieke beperking of met behoefte aan zorg uit hun isolement te halen door hen uit te nodigen voor een ontmoeting met en in kunst. De nadruk ligt niet op kunsttherapie maar op wat kunst en professionele kunstenaars kunnen bijdragen aan het zorgveld. In een eerste fase werken palliatieve patiënten samen met mantelzorgers in artistieke en creatieve ateliers. In een tweede fase kan ook een museumbezoek bijdragen aan de zoektocht naar zingeving en welbevinden.ColloquiumTijdens een innovatief colloquium op dinsdag 20 juni 2017 in het Lippensauditorium van de Koninklijke Bibliotheek op de Kunstberg, wordt het initiatief afgetoetst aan andere projecten en vergeleken met binnen- en buitenlandse initiatieven. Doelstelling is andere zorg- en culturele instellingen te inspireren en de helende kracht van kunst te onderstrepen. Psychiater Dirk De Wachter en Barbara Raes (KASK) spreken vanuit respectievelijk de zorg- en de kunstensector. Werner Trio leidt een panelgesprek. Na het colloquium kunnen de deelnemers in de Koninklijke Musea participeren aan workshops en lezingen die kunnen inspireren hoe je kunst en zorg in de praktijk kan verbinden. Het project wordt gesubsidieerd door de VGC en Vlaamse Gemeenschap. Werken mee: Forum Palliatieve Zorg, Topaz, Matchbox, de Koninklijke Bibliotheek (KBR) en Br.E.L. De volledige programmatie ontdekt u vanaf 21 april via https://www.fine-arts-museum.be/nl/agenda/2017/06/20/de-helende-kracht-van-kunst