Alles over Kopenhagen

Deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-studie heeft aangetoond dat je de ontwikkeling van metastasen bij patiënten met een lokale, castratieresistente prostaatkanker kunt tegengaan door toediening van een androgeenreceptorantagonist van een nieuwe generatie.

Een grote internationale studie toont aan dat je met een MRI van de prostaat meer agressieve kankers kunt detecteren (die dus moeten worden behandeld) en dan je dan minder kankers zult detecteren (die allicht niet zullen evolueren) dan met standaardbiopsies. Zo kan je beter de patiënten selecteren bij wie een invasieve prostaatbiopsie geïndiceerd is en kan je het totale aantal biopsies met ongeveer een kwart verlagen.

Niertraumata zijn de frequentste urogenitale traumata en zijn goed voor ongeveer 10% van de abdominale traumata. De klinische presentatie van een niertrauma kan heel uiteenlopend zijn. Er bestaat geen standaardbehandeling. De behandeling moet bij elke patiënt afzonderlijk worden bepaald.

Een Chinese groep wetenschappers en clinici beweert een artificial intelligence learning system te hebben ontwikkeld (machine learning op basis van artificiële intelligentie) dat prostaatkanker in weefselstalen even goed kan identificeren als een patholoog.

De fluorochinolonen zijn al lang de antibiotica die in België het vaakst voor profylactische doeleinden worden voorgeschreven bij een transurethrale prostatectomie (TURP). Dat blijft echter niet zonder gevolgen wat de resistentie van bacteriën betreft, en kan potentieel schadelijke gevolgen hebben voor de patiënten.

Online e-learning

Real-world treatment adherence and strict inclusion criteria used during RCTs can lead to several patient groups being underrepresented. Therefore, real-world data on DTG-based 2DRs are highly needed to be able to evaluate virologic and safety outcomes in these underrepresented patient groups.In this webinar, Dr. Nasreddine highlighted the outcomes of the BREACH DTG-based 2DR cohort, a retrospective, observational, multicenter study (n=10).Subsequently Prof. De Wit, Chair of the Belgian HIV Research Consortium BREACH, gave his clinical implications of these cohort data.Finally, Dr. De Scheerder provided a comprehensive overview of the real-world DTG/3TC data that are currently available beyond Belgium.

Take the course