De studie werd uitgevoerd bij 259 patiënten met een weinig actieve reumatoïde artritis of een reumatoïde artritis in remissie (DAS28-ESR-score bij inclusie gemiddeld 1,9) die sinds 4 weken of langer werden behandeld met prednison en tocilizumab (met of zonder conventionele synthetische DMARD's). De patiënten van de eerste groep namen verder prednison in. In de tweede groep werd de dosering van prednison geleidelijk verlaagd met 1 mg om de 4 weken over een periode van hoogstens 16-24 weken.

Na een follow-up van 6 maanden bedroeg de incidentie van therapeutisch succes, gedefinieerd als een lage ziekteactiviteit, geen opflakkering en geen symptomatische bijnierschorsinsufficiëntie waarvoor de behandeling diende te worden aangepast: 77% in de eerste groep en 65% in de tweede groep. Op grond van deze bevindingen denken de onderzoekers dat een geleidelijke verlaging van de dosering met uiteindelijk volledige stopzetting van prednison een haalbare kaart is bij patiënten met een RA bij wie de ziekte dankzij een behandeling met tocilizumab onder controle is conform de 'treat to target'-strategie.

Ref.: Buttgereit F. et al. Abstract OP0030, EULAR 2019, Madrid, 12/06/2019.

De studie werd uitgevoerd bij 259 patiënten met een weinig actieve reumatoïde artritis of een reumatoïde artritis in remissie (DAS28-ESR-score bij inclusie gemiddeld 1,9) die sinds 4 weken of langer werden behandeld met prednison en tocilizumab (met of zonder conventionele synthetische DMARD's). De patiënten van de eerste groep namen verder prednison in. In de tweede groep werd de dosering van prednison geleidelijk verlaagd met 1 mg om de 4 weken over een periode van hoogstens 16-24 weken.Na een follow-up van 6 maanden bedroeg de incidentie van therapeutisch succes, gedefinieerd als een lage ziekteactiviteit, geen opflakkering en geen symptomatische bijnierschorsinsufficiëntie waarvoor de behandeling diende te worden aangepast: 77% in de eerste groep en 65% in de tweede groep. Op grond van deze bevindingen denken de onderzoekers dat een geleidelijke verlaging van de dosering met uiteindelijk volledige stopzetting van prednison een haalbare kaart is bij patiënten met een RA bij wie de ziekte dankzij een behandeling met tocilizumab onder controle is conform de 'treat to target'-strategie.Ref.: Buttgereit F. et al. Abstract OP0030, EULAR 2019, Madrid, 12/06/2019.