In een haalbaarheidsstudie bij 14 patiënten met een zeer therapieresistente reumatoïde artritis (die niet hadden gereageerd op 5 DMARD's) toont prof. Mark Genovese (Stanford University, California) aan dat stimulering van de nervus vagus een alternatief zou kunnen zijn voor conventionele, biologische of gerichte DMARD's, tenminste als de werkzaamheid en de veiligheid ervan worden bevestigd in langere studies bij een groter aantal patiënten.