Vrouwen met significante symptomen (cyclusstoornissen, pijn en/of druksymptomen) die duidelijk kunnen toegeschreven worden aan fibromen en waarvoor anders een chirurgische therapie zou geadviseerd worden, zijn de patiënten waarvoor een embolisatie is geïndiceerd. Contra-indicaties zijn een infectieuze pathologie en een vermoeden van maligniteit.

Aan 190 patiënten die een UAE-procedure ondergingen in het UZ Leuven werd een vragenlijst opgestuurd. 95 antwoorden konden geëvalueerd worden. Bij 64% van de patiënten werd een symptoomvermindering gezien, met een stijging van de levenskwaliteit als gevolg. Bij slechts ongeveer 20% van de patiënten was een reïnterventie noodzakelijk.

Deze resultaten van het UZ Leuven zijn gelijkaardig als de resultaten van een Cochrane-analyse uit 2014. In deze analyse werden drie strategieën vergeleken met UAE: groep 1 vergeleek UAE met hysterectomie, groep 2 met hysterectomie of myomectomie en groep 3 met myomectomie. Met een follow-up van 24 maanden bemerken we, wat betreft de tevredenheid van de patiënt, geen verschil op tussen deze drie procedures. Deze pooled data tonen ook geen verschil in complicaties tijdens de procedures, noch binnen de eerste maand, noch tot op het einde van de follow-upperiode van twee jaar.

Een relatieve contra-indicatie voor de UAE-procedure is de fertiliteitswens. De Cochrane-analyse toonde significant minder zwangerschappen en levendgeboortes bij patiënten die een embolisatie ondergingen.

Concluderend mag gesteld worden dat embolisatie van de arteria uterina bij de behandeling van symptomatische myomen als gelijkwaardig mag beschouwd worden met chirurgisch ingrijpen, zowel wat betreft de symtoomcontrole als wat betreft patiënttevredenheid. Bij patiënten met een fertiliteitswens moet de voorkeur gegeven worden aan chirurgie aangezien UAE leidt tot meer kans op miskraam en minder levendgeboortes.

W. Froyman - Embolisatie bij de vrouw met symptomatische myomen en kinderwens - 22° Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie, Rotterdam.

Vrouwen met significante symptomen (cyclusstoornissen, pijn en/of druksymptomen) die duidelijk kunnen toegeschreven worden aan fibromen en waarvoor anders een chirurgische therapie zou geadviseerd worden, zijn de patiënten waarvoor een embolisatie is geïndiceerd. Contra-indicaties zijn een infectieuze pathologie en een vermoeden van maligniteit. Aan 190 patiënten die een UAE-procedure ondergingen in het UZ Leuven werd een vragenlijst opgestuurd. 95 antwoorden konden geëvalueerd worden. Bij 64% van de patiënten werd een symptoomvermindering gezien, met een stijging van de levenskwaliteit als gevolg. Bij slechts ongeveer 20% van de patiënten was een reïnterventie noodzakelijk.Deze resultaten van het UZ Leuven zijn gelijkaardig als de resultaten van een Cochrane-analyse uit 2014. In deze analyse werden drie strategieën vergeleken met UAE: groep 1 vergeleek UAE met hysterectomie, groep 2 met hysterectomie of myomectomie en groep 3 met myomectomie. Met een follow-up van 24 maanden bemerken we, wat betreft de tevredenheid van de patiënt, geen verschil op tussen deze drie procedures. Deze pooled data tonen ook geen verschil in complicaties tijdens de procedures, noch binnen de eerste maand, noch tot op het einde van de follow-upperiode van twee jaar. Een relatieve contra-indicatie voor de UAE-procedure is de fertiliteitswens. De Cochrane-analyse toonde significant minder zwangerschappen en levendgeboortes bij patiënten die een embolisatie ondergingen. Concluderend mag gesteld worden dat embolisatie van de arteria uterina bij de behandeling van symptomatische myomen als gelijkwaardig mag beschouwd worden met chirurgisch ingrijpen, zowel wat betreft de symtoomcontrole als wat betreft patiënttevredenheid. Bij patiënten met een fertiliteitswens moet de voorkeur gegeven worden aan chirurgie aangezien UAE leidt tot meer kans op miskraam en minder levendgeboortes. W. Froyman - Embolisatie bij de vrouw met symptomatische myomen en kinderwens - 22° Nederlands-Vlaams Doelencongres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie, Rotterdam.