Alles over The Lancet

In een brief gepubliceerd in The Lancet tonen Franse collegae van het CHU van Toulouse zich bijzonder ongerust over de ontdekking bij een 23-jarige patiënt van een hiv-stam die resistent was tegen een groot aantal antiretrovirale middelen en die gemakkelijk kon worden overgedragen.

Minstens vijftig dagen per jaar meer dan tien uur per dag werken correleert met een hoger risico op CVA dan bij mensen die minder werken. Een dergelijk werkpatroon gedurende minstens een tiental jaar correleert met een bijna tweemaal hoger risico op CVA.

Dat was de conclusie van dr. W. Froyman (UZ Leuven) na het overlopen van de beschikbare data over de embolisatie van de arteria uterina (UAE) bij het behandelen van symptomatische myomen. Deze techniek werd het eerst beschreven in The Lancet door Ravina et al. in 1995. Niet-gepubliceerde gegevens van een retrospectief onderzoek bij patiënten die behandeld werden in het UZ Leuven met UAE werden hier voorgesteld.

De gezondheid blijkt beter te zijn in democratieën met vrije en eerlijke verkiezingen dan in autocratieën. Een democratisch bestuur correleert met een lagere cardiovasculaire sterfte, een lagere sterfte aan verkeersongevallen en meer uitgaven voor de volksgezondheid.

Een studie die op het EASD 2018 werd gepresenteerd door Martin Tauschmann en terzelfder tijd werd gepubliceerd in The Lancet, leert dat een systeem van hybride toediening van insuline in een gesloten lus dag en nacht een beter effect heeft op de glykemie dan een andere wijze van toediening.

Lorcaserine bewerkstelligt een duurzaam gewichtsverlies bij zwaarlijvige patiënten of patiënten met overgewicht en verhoogt het risico op cardio- of cerebrovasculaire accidenten niet. Op het congres van de EASD dit jaar werden nieuwe gegevens gepresenteerd, die aantonen dat lorcaserine ook positieve invloed heeft bij patiënten met prediabetes en diabetes.

Toevoeging van farmaceutisch cannabidiol, dat over het algemeen goed wordt verdragen, aan andere anti-epileptica vermindert significant het aantal epilepsieaanvallen bij patiënten met een Lennox-Gastaut-syndroom, die vaak niet reageren op de gebruikelijke anti-epileptica.

21 november 2017 is een belangrijke mijlpaal bij de behandeling van hiv-infectie, waarop miljoenen patiënten lang hebben gewacht. Op die dag heeft de FDA immers een vaste combinatie van dolutegravir en rilpivirine goedgekeurd. Dat is de eerste tweeledige combinatietherapie die bestemd is voor de onderhoudstherapie van hiv-geïnfecteerde patiënten bij wie de infectie al sinds minstens zes maanden onder controle is met een klassieke drievoudige combinatietherapie.

Franse vorsers hebben de tolerantie van het hart voor zuurstoftekort onderzocht volgens het moleculaire circadiaanse ritme van de hartcellen. Ze hebben daarbij aangetoond dat het risico op ernstige complicaties de helft kleiner is als de hartoperatie 's middags wordt uitgevoerd dan als ze 's morgens wordt uitgevoerd.

Op grond van een analyse van mutaties van 26 genen die werden teruggevonden bij meer dan 70 000 mensen van 65 jaar of ouder, van wie er 17 000 een ongeneeslijke neurodegeneratieve aandoening vertoonden, heeft een internationaal team een genetische test ontwikkeld om het risico op ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer tijdens het leven te ramen én om de leeftijd te voorspellen waarop de symptomen zullen verschijnen.

Dat is een opmerkelijke doorbraak. Een Amerikaan van 56 jaar met tetraplegie als gevolg van een fietsongeval bijna tien jaar geleden kan zijn rechterarm en -hand weer gedeeltelijk bewegen dankzij een nieuwe neuroprothese, een medische "première" van vorsers van de Case Western Reserve University in Cleveland, Ohio. Bill Kochevar kan nu weer kleine bewegingen uitvoeren, waardoor hij dingen kan vastnemen, kan drinken en eten.

Een nieuwe internationale studie toont aan dat een combinatie van vier geneesmiddelen (irbesartan, amlodipine, hydrochloorthiazide en atenolol) in lage dosering in één enkele capsule interessante resultaten geeft bij ernstige hypertensie.

Soms moeten we niet verder kijken dan onze neus lang is om de juiste behandeling te vinden. Zo hebben onderzoekers van het universitaire ziekenhuis van Bazel misschien een originele manier ontdekt om knieletsels sneller te doen genezen: een autologe transplantatie van cellen uit het neuskraakbeen.

Statines worden voorgeschreven om de cholesterol en zo ook het cardiovasculaire risico te verlagen, met name in geval van cardiovasculaire antecedenten, maar de laatste jaren heeft die geneesmiddelenklasse heel wat kritiek te verduren gekregen.