De snel evoluerende technologie in de televisie en videowereld heeft logischerwijze ook zijn impact in de medische wereld, en meer bepaald op laparoscopisch materiaal. Misschien kan de klassieke 2D-laparoscoop maar best aan de kant geschoven worden en vervangen worden door een 3D-laparoscoop. En wat met de steeds hogere schermresoluties? Prof. dr. J. Deprest (UZ Leuven) bracht een overzicht van de huidige methodes. Staat een hoger cijfer (3D, 4K,...) ook voor een betere outcome?

Prof. dr. C. Tomassetti (UZ Leuven) gaf niet alleen een overzicht van de verschillende behandelingsmodaliteiten bij een diepe endometriose van de darm. Ze benadrukte ook de rol die de huisarts heeft zowel bij de diagnose als opvolging van vrouwen met elke vorm van endometriose.

Wat zijn de realisaties van de voorbije 20 jaar van de International Ovarian Tumor Analysis Group (IOTA), een werkgroep opgericht in Leuven in 1998? Prof. dr. D. Timmerman (UZ Leuven) gaf in deze keynote lecture een overzicht over de weg die is afgelegd om ovariumtumoren te klasseren hoofdzakelijk gebaseerd op echografische gegevens, en een antwoord te formuleren op de vraag naar het beste beleid. Natuurlijk kwam ook het recent ontwikkeld Adnex-model aan bod, dat toelaat om binnen de groep kwaadaardige tumoren verder te differentiëren. Een analyse gebaseerd op meer dan 25.000 patiënten!

De glimlach op het gezicht van prof. dr. X. Rogiers (Universiteit Gent) sprak boekdelen toen hij een foto toonde van Vincent op de arm van zijn moeder. Vincent is het eerste kind wereldwijd dat geboren werd nadat bij de moeder een uterustransplantatie werd uitgevoerd. Een vrouw die 20 jaar eerder de boodschap kreeg dat ze nooit kinderen kon krijgen. Ondertussen heeft zijn team aan de universiteit Gent ook al een eerste uterustransplantatie uitgevoerd. Een indrukwekkend verhaal, waarbij de medische complexiteit de degens kruist met ethische reflecties.

De diagnose van kanker is voor elke patiënt een harde noot om te kraken. Voor een zwangere vrouw komt die zware boodschap nog harder aan. Gelukkig beschikken we de laatste jaren over betere behandelingsmodaliteiten. Terecht wordt de vraag gesteld of we deze behandelingen ook aan een zwangere vrouw kunnen geven. Wat is het risico voor die vrouw en vooral, wat is het risico voor het ongeboren kind. Prof. dr. F. Amant (UZ Leuven) besprak de oncologische aspecten van kanker tijdens de zwangerschap.

Intra-uteriene adhesies (IUA) na een chirurgische ingreep zijn een veelvoorkomend probleem en een grote last binnen de klinische praktijk. Prof. dr. J. Bosteels (Imeldaziekenhuis, Bonheiden) gaf in een keynote lecture een duidelijk overzicht van zowel de mogelijkheden tot primaire preventie van intra-uteriene adhesies, maar ook van de eventuele doeltreffendheid in de preventie van reformatie van IUA's na hysteroscopische adhaesiolyse.

In het verleden was het zo dat vrouwen na chirurgie voor endometriose bij kinderwens vaak onmiddellijk verwezen werden naar een IVF-centrum. Dr. C. Bafort (UZ Leuven) besprak in haar voordracht over de recent ontwikkelde 'endometriosis fertility index', de mogelijkheden die dit diagnostisch hulpmiddel artsen bood om een zo correct mogelijk fertiliteitsadvies te geven.

Zwangerschapsresten behoren tot de complicaties van een miskraam. In de klinische praktijk beschikt de behandelende gynaecoloog over verschillende behandelingsstrategieën. Dr. T. Hamerlynck (UZ Gent) besprak de literatuur en haar eigen ervaring met vooral aandacht voor het gevolg van zwangerschapsresten op de fertiliteit.

Het Polycystisch Ovariumsyndroom (PCOS) is een hoog prevalente (8 tot 13%), complexe aandoening, waarvoor er een gebrek is aan voldoende grote studies. Het is een ondererkend probleem, vaak vertraagd gediagnosticeerd. De nood aan internationale richtlijnen voor de behandeling van het PCOS is dan ook zeer groot. Prof. dr. J.S.E. Laven (Erasmus MC, Rotterdam) gaf een beknopt overzicht van de recent aangepaste richtlijnen.

Vulvovaginale atrofie komt voor bij meer dan 50% van de postmenopauzale vrouwen. Dr. A.S. Page (UZ Leuven) beschrijft in deze sessie de verschillende therapeutische mogelijkheden met vooral aandacht voor de vaginale laserbehandeling. Mag deze nieuwe behandelingswijze reeds als nieuwe standaard beschouwd worden?

Dat was de conclusie van dr. W. Froyman (UZ Leuven) na het overlopen van de beschikbare data over de embolisatie van de arteria uterina (UAE) bij het behandelen van symptomatische myomen. Deze techniek werd het eerst beschreven in The Lancet door Ravina et al. in 1995. Niet-gepubliceerde gegevens van een retrospectief onderzoek bij patiënten die behandeld werden in het UZ Leuven met UAE werden hier voorgesteld.

In zijn keynote lecture op de eerste dag van het IGO-congres benadrukte prof. dr. L. De Catte (UZ Leuven) meermaals dat prenatale therapie pas mogelijk is na een goede screening, waarbij een goede anamnese noodzakelijk is, maar ook andere screeningstechnieken dan echografie moeten gebruikt worden. Een aantal prenatale condities werden besproken waarvoor foetale therapie mogelijk een oplossing kan bieden: problemen te wijten aan monochorioniciteit, open neuralebuisdefecten en het congenitale hernia diafragmatica.

Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat enigszins lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte voorkomt. Het zorgt voor een chronische ontsteking met een scala van klachten, waarbij hevige menstruatieklachten zeer frequent voorkomen. Endometriose leidt vaak tot een verminderde vruchtbaarheid. Dr. V. Mijatovic (Amsterdam UMC) besprak in zijn voordracht enkele nieuwe inzichten omtrent cryopreservatie van gameten bij patiënten met endometriose.