...

In de overeenkomst staan niet prijs en volume centraal, maar kwaliteit. Deze wordt gemeten aan de hand van criteria als sterfte, wondinfectie en kwaliteit van leven. Naarmate het Catharina Hart- en vaatcentrum beter presteert op deze indicatoren, krijgt het extra geld. Presteert het minder goed, dan moet het ziekenhuis de zorgverzekeraar juist geld terugbetalen. Destijds wonnen het ziekenhuis en de zorgverkeraar een prijs voor het eerste langetermijncontract gebaseerd op kwaliteit op basis van uitkomsten. ResultatenDe eerste resultaten van deze aanpak zijn nu bekend. Zo verbeterde het hart- en vaatcentrum zich op vrijwel alle punten. Het ziekenhuis scoorde in 2016 bijvoorbeeld beter op de indicatoren 'overleving' en 'mate van herstel' bij zowel openhartoperaties (CABG) als dotterprocedures (PCI) dan in de voorafgaande periode. Bij de behandeling van hartritmestoornissen (Katheter PVI) verbeterde de indicator 'Gevolgen van de behandeling op lange termijn'.Sommige indicatoren bleven gelijk, één indicator verslechterde. In totaal worden voor deze drie behandelingen 14 indicatoren gemeten.UitbreidingDe beloning die het ziekenhuis van CZ krijgt wordt ingezet om de meting van 'Kwaliteit van Leven' verder te verbeteren. "De interpretatie van de cijfers die dit onderdeel meten, is heel lastig. Daar willen we meer duidelijkheid over krijgen. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit punt samen kunnen verbeteren", aldus cardioloog Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis.CZ en het Catharina Ziekenhuis hebben, na hun eerste evaluatie, het bestaande zorgcontract verder uitgebreid met een nieuwe behandeling. De TAVI, het vervangen van een ernstig vernauwde aortaklep door een kunstklep via de lies, is toegevoegd aan de drie eerdere behandelingen, nl. CABG, PCI en katheter PVI.Plan van AanpakIn België voorziet het Plan van Aanpak van minister De Block dat er geëxperimenteerd zal worden met Pay for Performance als manier om kwaliteit financieel te belonen. Zo'n 1 tot 2% zou van het ziekenhuisbudget worden genomen, om te herverdelen onder de ziekenhuizen op basis van hun score op vooraf vastgelegde kwaliteitsindicatoren. Misschien kan deze Nederlandse case inspiratie bieden.