...

Het is geen nieuws dat agressie een ernstig en toenemend probleem is in de zorg. Het treft zowel zorgmedewerkers als zorggebruikers en hun naasten.Om de problematiek beter te lijf te gaan, stelde Zorgnet-Icuro in overleg met een ad hoc intersectorale werkgroep een projectplan op. Een eerste doelstelling daarin vertrekt vanuit de vaststelling dat de voorzieningen al heel wat kennis hebben en over goede praktijken rond agressie beschikken. Via een forum wil Zorgnet de leden de kans bieden deze 'good practices' te delen. Dat kan inspiratie en lering bieden. Concreet vraagt Zorgnet-Icuro elke organisatie drie goede praktijken aan te dragen. Een comité met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren (algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, woonzorgcentra enz.) zal de inzendingen bekijken. Ze worden dan gebundeld per thema en een selectie ervan gebruikt Zorgnet-Icuro in het voorjaar 2024 voor 'inspirerende webinars'.