...

De afschaffing kadert in een breder plan tegen (langdurige) arbeidsongeschiktheid en kwam begin deze week tot stand tijdens het begrotingsconclaaf. De nota hierover van het kabinet Vandenbroucke stipuleert dat de afschaffing kadert in een 'responsabilisering' van de artsen voor de problematiek van werkonbekwaamheid, vooral op langere termijn. "Afwezigheid wegens ziekte begint met een certificaat uitgeschreven door een huisarts. Dergelijk voorschrift doet vaak meer kwaad dan goed", zo luidt het. "Artsen denken dus best twee keer na alvorens een bewijs van werkonbekwaamheid uit te schrijven." Het papieren document wordt vervangen door een elektronisch ziektebriefje. In een eerste fase zal dat gebeuren voor het certificaat van het ziekenfonds, vervolgens ook voor de werkgevers. Nieuw is dat artsen voortaan aanbevelingen kunnen geven over wat werknemers nog wel of niet meer kunnen. Ook over mogelijk nuttige aanpassingen zodat de betrokkene het werk sneller kan hervatten, kan de arts advies geven. "We zijn er ons van bewust," zo luidt het bij het kabinet Vandenbroucke, "dat het niet voor alle artsen vanzelfsprekend is om dergelijke aanbevelingen te geven. We verplichten het dan ook niet maar moedigen het enkel aan omdat het toch nuttige informatie bevat voor de arbeidsarts en de adviserende arts." Evenmin eenvoudig is het voor artsen om een periode van arbeidsongeschiktheid correct in te schatten. "Die periode", zo stelt Vandenbroucke, "hangt niet enkel af van de aard van de ziekte maar onder meer ook van het soort werk dat de persoon in kwestie doet. We gaan huisartsen daarom 'tools' aanreiken. Daarmee kunnen ze een periode van arbeidsongeschiktheid correcter inschatten. Ze kunnen ook gebruikt worden om de dialoog over de terugkeer naar het werk aan te moedigen." In een reactie op VRTnws noemt het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO) de afschaffing van de doktersbriefjes voor één dag een onbegrijpelijke beslissing. "De maatregel zal geen enkel effect hebben op het ziekteverzuim", zo luidt het. Professor arbeidsgeneeskunde (KU Leuven), CEO van IDEWE en AK-columnist Lode Godderis pleit al langer voor de afschaffing en is wel blij. Hij betreurt wel dat het beperkt blijft tot één dag. "Ik had hier liever drie of zelfs vijf dagen gezien", zei Godderis aan VRTnws.