...

Een nieuwe studie van het InterMutualistisch Agentschap (IMA, 24.972 patiënten) bevestigt onder meer dat de kans op een acute ziekenhuisopname tijdens de laatste levensmaand kleiner is als een multidisciplinair begeleidingsteam betrokken is bij de palliatieve thuiszorg. Ze beveelt dan ook aan de palliatieve zorg in het thuismilieu en de woonzorgcentra te versterken. Een nieuwe Cochranereview (gebaseerd op 23 studies met in totaal 37.561 patiënten en 4.042 mantelzorgers) toont aan dat de kans dat de patiënt thuis overlijdt twee keer groter is als hij wordt begeleid door een ondersteuningsteam aan huis. Verder werd vastgesteld dat palliatieve thuiszorg de symptomen vermindert, zonder dat de rouw van de familie na het overlijden zwaarder wordt. Op basis van die resultaten beveelt de studie aan het aanbod palliatieve thuiszorg te vergroten voor patiënten die thuis willen sterven. "Ter gelegenheid van de publicatie van die twee studies vragen de drie federaties aan de federale overheid nieuwe maatregelen af te kondigen om een einde te maken aan de budgettaire beperkingen die sinds 2008 bestaan en extra financiële middelen toe te kennen."