...

Het Quality Indicator Project bestaat uit een basisset van 35 indicatoren die zullen worden gemonitord en verwerkt. Vlaamse ziekenhuizen kunnen deelnemen op vrijwillige basis. Het project is een samenwerkingsverband tussen tal van actoren (*). Dr. Dirk Ramaekers zit het forum voor dat alle betrokkenen samenbrengt (zie ook AK 2169). "Het project heeft zeker een breed draagvlak bij de ziekenhuizen", zo onderstreept Johan Hellings, de ceo van Icuro.ProefdraaienHet afbakenen van de basisset was een hele klus. "We hopen dat werk deze maand af te ronden, en tegen eind van dit jaar klaar te zijn met de testrondes. In 2013 gaan we dan van start. Uiteraard zullen we de ziekenhuizen hierbij maximaal ondersteunen."De indicatoren vallen uiteen in ziekenhuisbrede kwaliteitscriteria, en pathologiegebonden uitkomsten. De indicatoren worden berekend op basis van primaire gegevens die rechtstreeks uit de kliniek komen, en afgeleide secundaire gegevens die bijvoorbeeld worden gehaald uit de databanken van het Intermutualistische Agentschap of het nationale Kankerregister.Primaire gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn of een bepaalde procedure werd gevolgd of niet, of er een programma is voor verbeterde handhygiëne, enzovoort. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met bestaande gegevenssets, om de registratielast te verlichten.De gegevens worden toevertrouwd aan een 'trusted third party', die ze beheert, anonimiseert en beveiligt - en uiteindelijk verwerkt tot globale indicatoren. "Belangrijk is ook de inbreng van de patiënten zelf. De tijd is voorbij dat je dit alleen met de ziekenhuizen en de professionals doet."Brede werkingDe Vlaamse overheid financiert het project en krijgt ook inzage in de resultaten. De zorgkoepels stimuleren de ziekenhuizen om de resultaten zelf naar het publiek te communiceren. Maar het is niet de rol van Icuro en Zorgnet Vlaanderen om bijvoorbeeld alle resultaten op een rijtje te zetten op één website, zo stelt Hellings. Misschien dat de Vlaamse overheid in de toekomst een project lanceert om zoiets te verwezenlijken.Het Quality Indicator Project is maar een van de onderdelen van een meer samenhangend plan om de kwaliteit van de ziekenhuiszorg te objectiveren en te verbeteren waar mogelijk. De ziekenhuiskoepels stimuleren daarnaast de ziekenhuisaccreditatie. De Vlaamse overheid ontwikkelt in deze context ook een nieuw toezichtmodel. Daaraan wordt momenteel ijverig gesleuteld.(*) Betrokken zijn onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, de ziekenfondsen, het Leuvens ziekenhuisnetwerk, het Vlaams Patiëntenplatform, de Vlaamse Verpleegunie, enzovoort.