...

De FOD Volksgezondheid bestelde bij het Federale Kenniscentrum een studie over de invoering van prospectieve forfaitaire financieringssystemen in ziekenhuizen van onze buurlanden. Minister Onkelinx wil ook in ons land immers de ziekenhuisfinanciering grondig herzien: die zou moeten gebeuren volgens het aantal verzorgde patiënten op grond van een systeem van 'diagnosis related groups'.Gekaapt?Het rapport werd in september op de algemene raad van het KCE unaniem goedgekeurd, maar minister Onkelinx wilde de publicatie graag uitstellen tot ze haar 'routeplan' voor de hervorming in eigen land aan de ministerraad kon voorleggen. Van verschillende zijden werd geopperd dat de minister het rapport van een onderzoekscentrum dat zich onafhankelijk moet opstellen, had gekaapt.Omdat het rapport toch uitlekte en onder meer de Artsenkrant de voornaamste conclusies al toelichtte (zie krant van vrijdag), werd het rapport nu toch vrijgegeven. De conclusies die het KCE in een persbericht onderstreept, vindt u in de box hieronder."Rantsoenering" vermijdenHet grootste artsensyndicaat pakte overigens ook meteen uit met een persbericht. Niet omdat de Bvas tegen een discussie over de ziekenhuisfinanciering is - een hervorming is immers onvermijdelijk. Maar de Bvas wijst op de gevaren van een forfaitair systeem. Dat geeft vooral de overheid meer armslag om het budget te 'beheren', en met name om erin te snijden. De overheid stelt het dan altijd wel anders voor, maar uiteindelijk zijn de patiënten mee de dupe - aldus de Bvas.De Bvas merkt trouwens op dat in vier van de vijf landen uit de studie, de kosten voor de gezondheidszorg hoger liggen dan in België. De uitzondering is Groot-Brittannië, maar de "rantsoenering" van de zorg in dat land heeft dan ook nefaste gevolgen op de vitale zorg voor patiënten, en op de hygiëne in ziekenhuizen.Maar rantsoenering zie je ook in andere landen, bijvoorbeeld bij onze noorderburen, stelt de Bvas. De Amerikaanse artsen die werken met Medicare kunnen hun winst verhogen door hun patiënten zorg te onthouden. En in Frankrijk sluiten ziekenhuisafdelingen half november hun deuren, omdat het geld voor dat jaar op is.In België hebben patiënten een vrije keuze van de arts of het ziekenhuis bij wie ze gaan, zijn er geen ellenlange wachtlijsten, nemen artsen de tijd voor hun patiënten, en kun je zonder veel omhaal een tweede opinie vragen. En toch is onze gezondheidszorg niet duurder dan onze buurlanden. Aldus nog de mededeling van het syndicaat.De Bvas hoopt dan ook dat de discussie over de nieuwe ziekenhuisfinanciering in een open sfeer kan verlopen. Het komt er meer dan ooit op aan de voordelen van de Belgische gezondheidszorg te kunnen bewaren.